SOŠ Handlová

 • Exkurzia do Osvenčimu

  Dňa 12. novembra 2018 51 študentov našej školy spolu s dvoma pedagógmi navštívilo najväčší nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz - Birkenau v Osvienčime.

  Čítať ďalej...  
 • Umrholený Wrexham opäť privítal študentov z Handlovej

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych médií a vyučujúce odborných informatických predmetov Mgr. Iveta Čapliarová a Ing. Alena Kubová sa v termíne od 4.11 do 18.11 2018 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Stáž bola zameraná najmä na odborné grafické predmety. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka, workshopy zamerané na kresbu a maľbu, tvorbu animácií v grafickom štúdiu v Colwyn Bay, tvorbu videí, ich strihanie a prácu so zvukom v Deeside.

  Čítať ďalej...  
 • Vážení rodičia,

  triedne schôdze Rady rodičovského združenia sa uskutočnia v týždni od 10. – 14. 12.2018.

  Triedny učiteľ určí presný dátum a čas konania schôdze. 

   

   
 • Tematicke zážitkové vzdelávanie 2018

  Študenti Strednej odbornej školy v Handlovej spoznávali v rámci tematického zážitkového vzdelávania významné miesta Slovenska z hľadiska histórie, dejín slovenského národa, kultúrnych pamiatok či prírodných vied. Zážitkovým vzdelávaním si rozvíjali svoju osobnosť, rozširovali poznatky, získavali zážitky.

  Čítať ďalej...  
 • ZENIT v programovaní

  Dňa 16. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom termíne, čase a s rovnakými úlohami na celom Slovensku.

  Na našej škole sa súťaže zúčastnili iba študenti 3. a 4. ročníka, teda iba v jednej kategórii A.

  Čítať ďalej...  

Vyhodnotenie úspešnej spolupráce s SOU elektrotechnickým v Plzni

Dňa 14.2.2018 sme privítali vedenie partnerskej školy SOUe z Plzne zastúpenej riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Černým a jeho zástupcom Bohumírom Sobotkom a vedúcu odboru školstva, mládeže a športu Plzeňského kraja JUDr. Jaroslavu Havlíčkovú. Stalo sa tak pri príležitosti desiateho výročia vzájomnej spolupráce vytvorenej s cieľom vzájomného učenia sa, výmeny skúseností na európskej úrovni a získania nových prístupov smerujúcich k vyššej kvalite odborného vzdelávania, ktorá zodpovedá potrebám trhu práce a ponúka viac príležitostí pre mladých ľudí.

Posúdenie významu tohto strategického partnerstva a dosiahnutých výsledkov sa uskutočnilo na plánovanom seminári s témou „Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania“. Na podujatí boli prezentované doterajšie skúsenosti obidvoch škôl s medzisektorovou odbornou prípravou na povolanie, s duálnym vzdelávaním, s možnosťami ako dosiahnuť lepšiu synergiu medzi oblasťami praktickej prípravy žiakov a svetom práce, ale tiež sa rokovalo o podpore rozvíjania kompetencií učiteľov a posilnení profilu učiteľského povolania. Dôležitým bodom programu bola dohoda o plánovaní budúcej spolupráce formou výmeny osvedčených postupov a spoločných vzdelávacích podujatí a súťaží pre žiakov aj pedagógov.

Okrem štandardných foriem spolupráce boli vyzdvihnuté aj všetky realizované formy partnerstva v medzinárodnom programe Erasmus plus v partnerských aj v mobilitných projektoch, ktorých počet už tiež presahuje desiatku.

V závere seminára sme s potešením mohli skonštatovať, že naše partnerstvo bolo pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy obrovským prínosom a má zmysel v ňom pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Mária Beňušová, zástupkyňa riaditeľa školy