SOŠ Handlová

 • Deň otvorených dverí na SOŠ Handlová

  8. marec – Sviatok žien, na škole bol veľký deň.
  Dvere boli otvorené a odbory sprístupnené.
  Ponuka je široká. Skoro, ako dní do roka.
  Múdri naši študáci, a tiež skvelí profáci.
  Ukázali, čo my máme, čo všetko je u nás známe.
  S duálom sme začali, firmy Scheuch, GeWis a Brose sme pozvali.
  Radi sa my vidíme, spoluprácu ceníme.
  Partnerstvo je veľká vec, čo netreba zamiesť pod koberec.
  Príkladom sú firmy AT&T Slovakia Bratislava, SOITRON Bratislava,
  s nimi robiť, to je sláva.
  DOD nám oživili, nový odbor podporili.
  A tí naši mazáci, sú už veru štvrtáci.
  Budúcnosť si volili, s firmou SOITRON pohovory do práce robili.
  Tiež projektov sa chopíme, ERASMUS si držíme.
  Deti vidia krajiny, závidia im ockovia a maminy.
  8. marec – Sviatok žien, za nami je veľký deň.
  Detí prišlo pozrieť veľa, veď o to išlo, to škola chcela.

   
 • Školské kolo SOČ

  Obhajoby prác SOČ sa uskutočnili v utorok 27.2.2018. Prehliadky prác sa zúčastnilo 8 žiakov zo IV.E triedy . Súťažilo sa v odbore č.12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

  Postupujúce práce do vyššieho kola:

  1. miesto: Simon Bolfa – 3D skener
  2. miesto: Roman Čižnár – Robotické rameno

  Čítať ďalej...  
 • Exkurzia do NR SR

  Dňa 28. februára sa vybraní žiaci z 3.E a 3.A triedy zúčastnili exkurzie do NR SR v rámci predmetov občianska výchova, právna náuka a svet práce. Zamestnankyňa NR SR v odbore pre styk s verejnosťou študentom priblížila históriu vývoja slovenského parlamentu a tiež vývoj štátnych symbolov Slovenskej republiky. Veľmi zaujímavá bola prednáška o vývoji parlamentarizmu na našom území od roku 1848, kedy vznikol prvý samostatný slovenský parlament – Slovenská národná rada, založená Ľudovítom Štúrom , Michalom Miloslavom Hodžom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. V rámci exkurzie sme absolvovali prehliadku budovy parlamentu ako najvyššieho orgánu štátnej moci.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Vyhodnotenie úspešnej spolupráce s SOU elektrotechnickým v Plzni

Dňa 14.2.2018 sme privítali vedenie partnerskej školy SOUe z Plzne zastúpenej riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Černým a jeho zástupcom Bohumírom Sobotkom a vedúcu odboru školstva, mládeže a športu Plzeňského kraja JUDr. Jaroslavu Havlíčkovú. Stalo sa tak pri príležitosti desiateho výročia vzájomnej spolupráce vytvorenej s cieľom vzájomného učenia sa, výmeny skúseností na európskej úrovni a získania nových prístupov smerujúcich k vyššej kvalite odborného vzdelávania, ktorá zodpovedá potrebám trhu práce a ponúka viac príležitostí pre mladých ľudí.

Posúdenie významu tohto strategického partnerstva a dosiahnutých výsledkov sa uskutočnilo na plánovanom seminári s témou „Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania“. Na podujatí boli prezentované doterajšie skúsenosti obidvoch škôl s medzisektorovou odbornou prípravou na povolanie, s duálnym vzdelávaním, s možnosťami ako dosiahnuť lepšiu synergiu medzi oblasťami praktickej prípravy žiakov a svetom práce, ale tiež sa rokovalo o podpore rozvíjania kompetencií učiteľov a posilnení profilu učiteľského povolania. Dôležitým bodom programu bola dohoda o plánovaní budúcej spolupráce formou výmeny osvedčených postupov a spoločných vzdelávacích podujatí a súťaží pre žiakov aj pedagógov.

Okrem štandardných foriem spolupráce boli vyzdvihnuté aj všetky realizované formy partnerstva v medzinárodnom programe Erasmus plus v partnerských aj v mobilitných projektoch, ktorých počet už tiež presahuje desiatku.

V závere seminára sme s potešením mohli skonštatovať, že naše partnerstvo bolo pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy obrovským prínosom a má zmysel v ňom pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Mária Beňušová, zástupkyňa riaditeľa školy