SOŠ Handlová

 • Robotický battle

  V Košiciach súťažili mladí priaznivci robotiky. 4.6.2018 sa na Gymnáziu na Alejovej v Košiciach uskutočnil 9.ročník súťaže pod názvom Robotický battle pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prejavujú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách.

  Čítať ďalej...  
 • Odborná stáž v Plzni

  V rámci projektu "Európske vzdelanie a prax" sa 11 študentov z našej školy zúčastnilo odbornej stáže v Plzni. Naším domovom sa prechodne v termíne od 20.5.do 1.6.2018 stalo SOU elektrotechnické. Počas vyučovania na odbornom výcviku sme sa stretli s rôznymi zaujímavými praktickými úlohami. V rámci kamerového zabezpečovacieho systému sme sa dozvedeli nielen teoretické informácie ale sme si vyskúšali aj pripojenie cez WI-FI na kamery, ktoré boli inštalované v odbornej učebni. Mimoriadne zaujímavou súčasťou odbornej praxe bolo programovanie platformy ARDUINO , ktorá dokáže vykonávať jednoduché úlohy. Prakticky sme si trénovali naprogramovať rozsvietenie LED diódy alebo semafora. Záver odbornej praxe patril náročnejším úlohám z oblasti elektro pneumatiky, hydrauliky, robotiky . Výstupom tejto časti praxe bolo prepojenie príkazov z PC s výrobnou linkou, ktoré umožnili vykonávať činnosti na nej( posúvanie paliet, časovanie,...).

  Čítať ďalej...  
 • Vedieť sa správne rozhodnúť 2018

  V rámci prvého kola súťaže "Vedieť sa správne rozhodnúť" žiaci stredných škôl (celkovo 42 tímov) riešili prípadovú štúdiu zameranú na formu spravodlivého obchodu Fair Trade. Vyjadrovali svoj názor a postoj k dôveryhodnosti tohto konceptu a ako naučiť Slovákov nakupovať Fair Trade produkty. Téma bola veľmi náročná a rozhodovanie ťažké. Úspechom nášho tímu: Kristián Rusnák, Peter Kuric (2.E tel) bol postup do celoslovenského finále, ktoré sa konalo dňa 29.5.2018 v priestoroch firmy HPE Bratislava.

  Čítať ďalej...  
 • Svet pred objektívom

  V dňoch 23.- 27. apríla 2018 sa uskutočnilo druhé medzinárodné stretnutie v rámci projektu „Svet pred objektívom“. Pre študentov boli pripravené zaujímavé akcie a workshopy spojené s tvorbou a úpravou fotografie. Pracovali v piatich medzinárodných skupinách, v ktorých sa zdokonaľovali nielen pri tvorbe fotografie, ale aj v jazykových schopnostiach. Hneď po privítaní ich čakala exkurzia do fotoštúdia, kde pod vedením profesionálneho fotografa Filipa Kormaňáka získali nové skúsenosti vo fotení na biele aj čierne plátno a aj pri práci so svetlom.

  Čítať ďalej...  
 • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

  Prehľad výsledkov prijímacieho konania podľa študijných odborov - 17.5.2018

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

"Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

Počas ďalších dní projektového stretnutia sa študenti venovali vzdelávacím aktivitám s pracovným názvom " Zelené riešenia pre Európu ", ktoré boli zamerané na vzdelávanie formou praktických cvičení realizovaných na jednotlivých stanovištiach v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici. Pracovali v medzinárodných skupinách, kde komunikovali v anglickom jazyku. Každá skupina zostavovala model domu s inteligentným domácim systémom. Najskôr podľa návodu skonštruovali samotný dom. Z hľadiska efektívneho využívania energie, aby sa zabránilo väčším stratám tepla, museli model zatepliť. Inteligentné domácnosti sú charakteristické využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Slnečná energia sa v domácnostiach využíva prostredníctvom solárnych panelov. Ďalšou čiastkovou úlohou študentov teda bolo zapojenie modelu solárneho panelu tak, aby pracoval čo najefektívnejšie. Poslednou úlohou pred dokončením zadania bola výroba modelu veternej turbíny a jej pripojenie na model domu. K aktivitám, ktoré študenti absolvovali, patril aj workshop 3D printing.

Komisia zložená z pedagogických pracovníkov v spolupráci so študentami uskutočnili merania zamerané na zistenie efektívnosti jednotlivých modelov inteligentných domov. Víťazom sa stal ten tím, ktorý našiel najoptimálnejší variant riešenia danej problémovej úlohy. Ten dostal názov „TOP inteligentný domáci systém“. Posledný deň stretnutia bolo vyhodnotenie, prezentácie aktivít jednotlivých medzinárodných skupín a odmenenie najaktívnejších a najlepších študentov.

Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitorovali vzdelávacie aktivity, tvorili a testovali metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“.

Účastníci projektu sa zúčastnili aj odborných exkurzií – jednak v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie, taktiež v hydroelektrárni Solkan a v cementárni Salonit Anhovo, ktorá na výrobu cementu využíva energiu získanú z odpadového materiálu.

Celé projektové stretnutie sa nieslo v duchu priateľskej pracovnej atmosféry a jeho súčasťou bolo aj spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok hostiteľskej krajiny.

Stretli sa nielen pedagógovia, ale hlavne mladí ľudia zo siedmich európskych krajín, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu budúcnosti našej planéty, lebo veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta. Toto stretnutie bolo posledné v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu počas dvoch rokov.