SOŠ Handlová

 • Stredoškolák - hrdina remesla

  V Trenčíne sa 4. 10. - 5. 10. 2018 uskutočnil už 20. ročník prezentačnej výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností. Cieľom samotnej výstavy bolo ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom prehľad o ponuke odborného vzdelávania a poukázať na možnosti uplatnenia sa na trhu práce, získavať žiakov na remeslá a technické odbory, ktoré sú potrebné pre priemyselné odvetvia. Na výstavisku sa predstavili aj zamestnávatelia, ktorí pôsobia na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, zamestnávatelia z okolitých regiónov i zamestnávatelia ponúkajúci štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

  Čítať ďalej...  
 • Exkurzia v Južných Čechách

  Koncom septembra sme sa spolu s prievidzským gymnáziom zúčastnili dvojdňovej exkurzie v Južných Čechách. V prvý deň sme absolvovali prehliadku pivovaru Budvar v Českých Budějoviciach a navštívili jeden z najkrajších zámkov Českej republiky - zámok Hluboká. Na druhý deň sme sa presunuli do historického mesta Český Krumlov, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO. A zistili sme aj prečo..... nádherný hradný komplex týčiaci sa nad riekou Vltava a úžasné námestie lemované domčekmi s renesančnou architektúrou. Najviac nás však očaril výhľad z hradnej veže na meandrujúcu rieku a nádherné okolie. Zlatým klincom programu bol poobedňajší splav Vltavy na raftoch, kde sme si zmerali nielen svoje sily, ale aj dávku odvahy, či strachu. Viac už prezradia fotografie v galérii.

   
 • Otvorenie novej cyklotrasy

  Trenčiansky samosprávny kraj pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky a prechádzok na otvorenie novej cyklotrasy mezdzi mestom Púchov a Nosickou priehradou v obci Nimnica. Vítaní sú všetci cyklisti, chodci, skateboardisti, korčuliari, bežci či kolobežkári :) Podrobnejšie informácie nájdete vo vyvtvorenej udalosti Slávnostné otvorenie cyklotrasy Púchov - Nosická priehrada.

   
 • Maturita 2019

  Kód školy: 633015

  Základné informácie:

  Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  Čítať ďalej...  
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

"Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

Počas ďalších dní projektového stretnutia sa študenti venovali vzdelávacím aktivitám s pracovným názvom " Zelené riešenia pre Európu ", ktoré boli zamerané na vzdelávanie formou praktických cvičení realizovaných na jednotlivých stanovištiach v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici. Pracovali v medzinárodných skupinách, kde komunikovali v anglickom jazyku. Každá skupina zostavovala model domu s inteligentným domácim systémom. Najskôr podľa návodu skonštruovali samotný dom. Z hľadiska efektívneho využívania energie, aby sa zabránilo väčším stratám tepla, museli model zatepliť. Inteligentné domácnosti sú charakteristické využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Slnečná energia sa v domácnostiach využíva prostredníctvom solárnych panelov. Ďalšou čiastkovou úlohou študentov teda bolo zapojenie modelu solárneho panelu tak, aby pracoval čo najefektívnejšie. Poslednou úlohou pred dokončením zadania bola výroba modelu veternej turbíny a jej pripojenie na model domu. K aktivitám, ktoré študenti absolvovali, patril aj workshop 3D printing.

Komisia zložená z pedagogických pracovníkov v spolupráci so študentami uskutočnili merania zamerané na zistenie efektívnosti jednotlivých modelov inteligentných domov. Víťazom sa stal ten tím, ktorý našiel najoptimálnejší variant riešenia danej problémovej úlohy. Ten dostal názov „TOP inteligentný domáci systém“. Posledný deň stretnutia bolo vyhodnotenie, prezentácie aktivít jednotlivých medzinárodných skupín a odmenenie najaktívnejších a najlepších študentov.

Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitorovali vzdelávacie aktivity, tvorili a testovali metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“.

Účastníci projektu sa zúčastnili aj odborných exkurzií – jednak v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie, taktiež v hydroelektrárni Solkan a v cementárni Salonit Anhovo, ktorá na výrobu cementu využíva energiu získanú z odpadového materiálu.

Celé projektové stretnutie sa nieslo v duchu priateľskej pracovnej atmosféry a jeho súčasťou bolo aj spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok hostiteľskej krajiny.

Stretli sa nielen pedagógovia, ale hlavne mladí ľudia zo siedmich európskych krajín, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu budúcnosti našej planéty, lebo veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta. Toto stretnutie bolo posledné v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu počas dvoch rokov.