SOŠ Handlová

 •  
 • UPOZORNENIE – opravný termín EČ a PFIČ.

  Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky september 2018 - určenie miesta konania

  Čítať ďalej...  
 •  Informácie pre uchádzačov pomaturitného štúdia

  6851 N sociálno - právna činnosť

   

  Všetky prihlášky na pomaturitné štúdium posielajte na adresu: SOŠ Handlová, Lipová 8,972 51 Handlová.

  Prihlášky na pomaturitné štúdium musia byť potvrdené lekárom a prikladajte k nim overené kópie maturitného vysvedčenia. Posielajte ich do 31.7.2018.

   
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
 • Projekt Erasmus+
  Odborná stáž študentov v Talline

  V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

"Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

Počas ďalších dní projektového stretnutia sa študenti venovali vzdelávacím aktivitám s pracovným názvom " Zelené riešenia pre Európu ", ktoré boli zamerané na vzdelávanie formou praktických cvičení realizovaných na jednotlivých stanovištiach v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici. Pracovali v medzinárodných skupinách, kde komunikovali v anglickom jazyku. Každá skupina zostavovala model domu s inteligentným domácim systémom. Najskôr podľa návodu skonštruovali samotný dom. Z hľadiska efektívneho využívania energie, aby sa zabránilo väčším stratám tepla, museli model zatepliť. Inteligentné domácnosti sú charakteristické využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Slnečná energia sa v domácnostiach využíva prostredníctvom solárnych panelov. Ďalšou čiastkovou úlohou študentov teda bolo zapojenie modelu solárneho panelu tak, aby pracoval čo najefektívnejšie. Poslednou úlohou pred dokončením zadania bola výroba modelu veternej turbíny a jej pripojenie na model domu. K aktivitám, ktoré študenti absolvovali, patril aj workshop 3D printing.

Komisia zložená z pedagogických pracovníkov v spolupráci so študentami uskutočnili merania zamerané na zistenie efektívnosti jednotlivých modelov inteligentných domov. Víťazom sa stal ten tím, ktorý našiel najoptimálnejší variant riešenia danej problémovej úlohy. Ten dostal názov „TOP inteligentný domáci systém“. Posledný deň stretnutia bolo vyhodnotenie, prezentácie aktivít jednotlivých medzinárodných skupín a odmenenie najaktívnejších a najlepších študentov.

Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitorovali vzdelávacie aktivity, tvorili a testovali metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“.

Účastníci projektu sa zúčastnili aj odborných exkurzií – jednak v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie, taktiež v hydroelektrárni Solkan a v cementárni Salonit Anhovo, ktorá na výrobu cementu využíva energiu získanú z odpadového materiálu.

Celé projektové stretnutie sa nieslo v duchu priateľskej pracovnej atmosféry a jeho súčasťou bolo aj spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok hostiteľskej krajiny.

Stretli sa nielen pedagógovia, ale hlavne mladí ľudia zo siedmich európskych krajín, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu budúcnosti našej planéty, lebo veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta. Toto stretnutie bolo posledné v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu počas dvoch rokov.