SOŠ Handlová

 •  
 • Angličtinár roka - Best in English 2018

  Dňa 30. 11. 2018 sa na SOŠ Handlová uskutočnil ďalší ročník celoeurópskej súťaže Angličtinár roka (Best in English). Pointou súťaže je absolvovanie 60 minútového on-line testu pokrývajúceho vedomosti v rozsahu úrovní B1 až C1 spoločného európskeho referenčného rámca. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov, v rámci SR to bolo 123 stredných škôl a 2 700 študentov.

  A ako sa darilo našim študentom?

  Čítať ďalej...  
 • Návšteva súdneho pojednávania

  V rámci školskej protidrogovej prevencie a predmetu odborná prax a právo v študijnom odbore sociálno-právna činnosť, predmetu právna náuka v študijnom odbore bilingválna obchodná akadémia sme sa zúčastnili 12.12.2018 súdneho pojednávania na okresnom súde v Prievidzi. Trestnoprávne pojednávanie viedol JUDr. Pavol Bielik v trestnej veci prečinu narušenia osobnej slobody a zločinu vyhrážania.

  Čítať ďalej...  
 • Celodenná stáž na právnickej fakulte Trnavskej univerzity

  Celodenná stáž na právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa uskutočnila dňa 29. novembra 2018. Stáže sa zúčastnili žiaci III.A triedy a I.S triedy.

  Žiaci mali možnosť si vyskúšať reálny priebeh celodenných prednášok na právnickej fakulte. Témy boli zamerané na ústavné právo, trestné právo , občianske právo, ľudské práva, zákon o ochrane spotrebiteľa a povinnosti očkovania v SR. Medzi jednotlivými prednáškami Trnavská univerzita našim žiakom poskytla občerstvenie.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 5. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci III.A triedy. Otázky boli zostavené v súlade s požiadavkami témy „30. výročie Nežnej revolúcie“ .

  Čítať ďalej...  

"Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

Počas ďalších dní projektového stretnutia sa študenti venovali vzdelávacím aktivitám s pracovným názvom " Zelené riešenia pre Európu ", ktoré boli zamerané na vzdelávanie formou praktických cvičení realizovaných na jednotlivých stanovištiach v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici. Pracovali v medzinárodných skupinách, kde komunikovali v anglickom jazyku. Každá skupina zostavovala model domu s inteligentným domácim systémom. Najskôr podľa návodu skonštruovali samotný dom. Z hľadiska efektívneho využívania energie, aby sa zabránilo väčším stratám tepla, museli model zatepliť. Inteligentné domácnosti sú charakteristické využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Slnečná energia sa v domácnostiach využíva prostredníctvom solárnych panelov. Ďalšou čiastkovou úlohou študentov teda bolo zapojenie modelu solárneho panelu tak, aby pracoval čo najefektívnejšie. Poslednou úlohou pred dokončením zadania bola výroba modelu veternej turbíny a jej pripojenie na model domu. K aktivitám, ktoré študenti absolvovali, patril aj workshop 3D printing.

Komisia zložená z pedagogických pracovníkov v spolupráci so študentami uskutočnili merania zamerané na zistenie efektívnosti jednotlivých modelov inteligentných domov. Víťazom sa stal ten tím, ktorý našiel najoptimálnejší variant riešenia danej problémovej úlohy. Ten dostal názov „TOP inteligentný domáci systém“. Posledný deň stretnutia bolo vyhodnotenie, prezentácie aktivít jednotlivých medzinárodných skupín a odmenenie najaktívnejších a najlepších študentov.

Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitorovali vzdelávacie aktivity, tvorili a testovali metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“.

Účastníci projektu sa zúčastnili aj odborných exkurzií – jednak v budove nového Medzipodnikového vzdelávacieho centra v Novej Gorici, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie, taktiež v hydroelektrárni Solkan a v cementárni Salonit Anhovo, ktorá na výrobu cementu využíva energiu získanú z odpadového materiálu.

Celé projektové stretnutie sa nieslo v duchu priateľskej pracovnej atmosféry a jeho súčasťou bolo aj spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok hostiteľskej krajiny.

Stretli sa nielen pedagógovia, ale hlavne mladí ľudia zo siedmich európskych krajín, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu budúcnosti našej planéty, lebo veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta. Toto stretnutie bolo posledné v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu počas dvoch rokov.