SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Stáž grafikov vo Wrexhame

Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

Pri tvorbe animácií v grafickom štúdiu v Colwyn Bay kreslili, modelovali a pripravovali scénu. S pripraveným materiálom podľa scenára, ktorý si vymysleli, vytvorili krátke animácie. Na hodinách digitálnych médií sa učili pracovať s kamerou a následne pomocou špeciálneho softvéru strihali a editovali videá. Na workshopoch zameraných na kresbu a maľbu študenti navštívili výstavu a neskôr kreslili animované postavičky a maľovali akvarely.

Počas odborných exkurzií študenti navštívili mediálne centrum a múzeum futbalového klubu Manchester United a štúdiá BBC rádia a televízie v Manchestri.

Okrem odborných exkurzií sme absolvovali aj návštevu Liverpoolskej katedrály, Tate galérie a Albert Docks. Vybrali sme sa do Severného Walesu a navštívili Snowdoniu, hrad Caernarfon a prímorské mestečko Llandudno. Večerný výlet k pestro osvetenému Horse Shoe Falls, Llangollenu a blízkemu akvaduktu doplnil spoznávanie krajiny a histórie.

Dva týždne plné zážitkov ubehli veľmi rýchlo. Zostane nám z nich okrem udelených certifikátov aj niekoľko celkom pekných „výtvorov“, fotografií a spomienok.