SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
"Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

Pred nástupom a zaradením žiakov na jednotlivé pracoviská sme sa zúčastnili prvého uvítacieho mítingu v agentúre Training Vision, kde žiaci dostali všetky potrebné informácie súvisiace s ich odbornou praxou i nevyhnutnú dokumentáciu, ktorú bolo potrebné viesť počas doby trvania odbornej stáže. Každému žiakovi bol pridelený mentor zo spoločnosti v ktorej pracoval, na ktorého sa mohol žiak s dôverou obrátiť pri riešení všetkých situácií vyplývajúcich z pracovnej náplne i prípadných individuálnych potrieb. Dôležitou úlohou mentora bolo pracovné zadelenie žiaka, pozorovanie a priebežné hodnotenie vedomostí, zručností, postojov, procesu učenia i jazykových a komunikačných zručností každého žiaka.

Po prvom uvítacom mítingu v agentúre sme s pracovníčkou agentúry absolvovali malú prehliadku mesta, aby sme mali možnosť zoznámiť sa najmä s miestami, v ktorých sme sa mali v rámci našej stáže pohybovať, a popri tom nás oboznámila i s históriou a významnými historickými pamiatkami nachádzajúcimi sa v mieste nášho pôsobenia.

Už počas našej prvej prehliadky mesta sme sa mohli zoznámiť aj s typickým írskym upršaným a veterným počasím. Neskôr sme sa dozvedeli, že to, čo sme v prvých dvoch dňoch zažívali nebolo vlastne typicky írske počasie, pretože aj pre nich pršalo až príliš, za čo Írsko skutočne nemohlo. Tým pravým dôvodom bol monzún, ktorý tam zavítal v rovnakom čase ako my.

Odborná stáž v Írsku umožnila žiakom nielen rozvíjať svoje teoretické a praktické skúsenosti pri práci v jednotlivých prevádzkach, ale i rozvíjať a spoznávať jazykové, komunikačné a orientačné schopnosti v krajine, v ktorej je popri írčine úradným jazykom aj angličtina. Prostredníctvom spolužitia s írskymi rodinami, v ktorých sme boli počas stáže ubytovaní, sme mali možnosť nadviazať nové priateľstvá a priamo spoznávať írsku kultúru, zvyky, tradície, spôsoby cestovania (v opačnom jazdnom pruhu) a samozrejme aj írsku kuchyňu. Nakoľko do dvojíc rozdelení žiaci bývali v rôznych rodinách, svoje skúsenosti mohli vzájomne porovnávať , čím si utvorili širší obraz o fungovaní írskych rodín.

Počas víkendových dní mali žiaci voľno, čím sa nám vytvoril dostatočný priestor na spoločné objavovanie a spoznávanie svetovo známych turistických miest. V sobotu 19. 10. 2019 sme sa vydali zeleným autobusom spoločnosti Paddywagon na celodenný poznávací výlet na Mohérové útesy, najúžasnejšie útesy na svete, ktoré niet sa čomu čudovať patria k najnavštevovanejším turistickým destináciám Írska. Obdivovali sme nádhernú prírodnú scenériu západného Írska s jeho charakteristickými kopcami, členitými útesmi, s nádhernými výhľadmi z pobrežia. Navštívili sme mesto Limerick so zástavkou na brehu rieky Shannon s výhľadom na King John´s Castle, ktorý patrí k jedným z najstarších hradov Írska spolu s Bunratty castle, považovaným za najautentickejšiu stredovekú pevnosť . Počas obeda sme mali možnosť navštíviť rybársku dedinku Doolin, The Burren – vápencovo fosílnu kamennú formáciu pripomínajúcu povrch Mesiaca rozprestierajúcu sa tak ďaleko ako len oko dovidí. Nakoľko cesta autobusom naprieč írskou prírodou trvala niekoľko hodín, mohli sme sa dostatočne vynadívať na zelené zelenšie a ešte viac zelenšie prírodné porasty a výtvory írskej prírodnej scenérie, ktoré skutočne stáli za pohľad.

V nedeľu sme podnikli výlet k moru na miesto Crosshaven, ktoré bolo pôvodne vikingskou a rybárskou usadlosťou nachádzajúcou sa v dolnom prístave Corku. V Crosshavene sa rozprestiera Camden Fort Meagher, najlepšie zachované klasické pobrežné opevnenie, pôvodné i moderné domčeky, kráľovský jachtárky klub aj vďaka ktorému sme mohli počas nášho výletu obdivovať nielen krásne miesta, ale i rôzne druhy jácht a lodí, výhľad na more a neuveríte, ale i slnečné lúče odrážajúce sa od morskej hladiny, nakoľko počas oboch víkendových dní, kedy sme podnikali svoje bádateľské výpravy zavítalo do Írska aj slnečné počasie.

Naše výlety a bádateľské výpravy by sa nemohli uskutočniť a šťastne skončiť bez organizačných a orientačných schopností pani učiteľky Ing. Janky Ivanovej, ktorej sa chcem v svojom mene i v mene všetkých zúčastnených žiakov srdečne poďakovať.

Za veľmi dôležité považujem vyslovenie pochvaly všetkým stážujúcim žiakom, ktorí sa počas celého trvania odbornej stáže správali disciplinovane, priateľsky, vždy boli dochvíľni a prejavili svoje teoretické a praktické zručnosti, jazykové a komunikačné kompetencie, za čo boli mnohí osobne pochválení mentormi z jednotlivých prevádzok, či hostiteľskou rodinou.

Na záver si dovolím konštatovať, že odborná stáž žiakov v Írskom meste Cork splnila svoj primárny cieľ, nakoľko poskytla žiakom možnosť rozvíjať svoje teoretické, praktické i jazykové skúsenosti a kompetencie. Priniesla navyše i veľký bonus v podobe nezabudnuteľných zážitkov a dlhotrvajúcich spomienok z poznávania nových miest.

Ďakujeme vedeniu SOŠ Handlová i projektovej manažérke Ing. Janke Dežerickej za úspešný priebeh projektu Erasmus + KA1 , ktorého výsledkom bola i úspešná stáž žiakov v meste Cork.

PaedDr. Andrea Polerecká