SOŠ Handlová

 • Stredoškolák - hrdina remesla

  V Trenčíne sa 4. 10. - 5. 10. 2018 uskutočnil už 20. ročník prezentačnej výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností. Cieľom samotnej výstavy bolo ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom prehľad o ponuke odborného vzdelávania a poukázať na možnosti uplatnenia sa na trhu práce, získavať žiakov na remeslá a technické odbory, ktoré sú potrebné pre priemyselné odvetvia. Na výstavisku sa predstavili aj zamestnávatelia, ktorí pôsobia na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, zamestnávatelia z okolitých regiónov i zamestnávatelia ponúkajúci štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

  Čítať ďalej...  
 • Exkurzia v Južných Čechách

  Koncom septembra sme sa spolu s prievidzským gymnáziom zúčastnili dvojdňovej exkurzie v Južných Čechách. V prvý deň sme absolvovali prehliadku pivovaru Budvar v Českých Budějoviciach a navštívili jeden z najkrajších zámkov Českej republiky - zámok Hluboká. Na druhý deň sme sa presunuli do historického mesta Český Krumlov, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO. A zistili sme aj prečo..... nádherný hradný komplex týčiaci sa nad riekou Vltava a úžasné námestie lemované domčekmi s renesančnou architektúrou. Najviac nás však očaril výhľad z hradnej veže na meandrujúcu rieku a nádherné okolie. Zlatým klincom programu bol poobedňajší splav Vltavy na raftoch, kde sme si zmerali nielen svoje sily, ale aj dávku odvahy, či strachu. Viac už prezradia fotografie v galérii.

   
 • Otvorenie novej cyklotrasy

  Trenčiansky samosprávny kraj pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky a prechádzok na otvorenie novej cyklotrasy mezdzi mestom Púchov a Nosickou priehradou v obci Nimnica. Vítaní sú všetci cyklisti, chodci, skateboardisti, korčuliari, bežci či kolobežkári :) Podrobnejšie informácie nájdete vo vyvtvorenej udalosti Slávnostné otvorenie cyklotrasy Púchov - Nosická priehrada.

   
 • Maturita 2019

  Kód školy: 633015

  Základné informácie:

  Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  Čítať ďalej...  
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Úspešný grafik z Handlovej

V dňoch 31.3. a 1.4. sa konala na FIIT v Bratislave celoštátna konferencia JuniorInternet 2017, ktorá je odrazovým mostíkom pre mladých kreatívnych ľudí v oblasti dizajnu, tvorby webových stránok a aplikácií. Pre súťažiacich je pripravených 6 kategórií - JuniorWeb, JuniorApp, JuniorDizajn, JuniorBlog, JuniorLaern a JuniorText.

Z našej školy sa tento rok do súťaže zapojili traja žiaci, z ktorých porota vybrala v rámci hodnotenia v neverejnom kole žiaka 1.B triedy odboru grafik digitálnych médií Ivana Hoanga.

Ivan sa do súťaže zapojil so svojimi grafickými prácami vytvorenými na grafickom tablete. V Bratislave si tieto práce objahoval pred odbornou porotou a ďalšími súťažiacimi. Na konferencii bol pripravený bohatý program, plný prednášok, diskusií a prezentácií. Počas konferencie je možné nájsť si priateľov s rovnakými záujmami, nadviazať cenné kontakty alebo dohodnúť spoluprácu na projektoch.

Ďakujeme Ivanovi za reprezentáciu školy