SOŠ Handlová

 •  

   
 • ZENIT v programovaní

  Dňa 16. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom termíne, čase a s rovnakými úlohami na celom Slovensku.

  Na našej škole sa súťaže zúčastnili iba študenti 3. a 4. ročníka, teda iba v jednej kategórii A.

  Čítať ďalej...  
 • Svet pred objektívom

  V dňoch 8.10. až 12.10. sa 5 žiaci odboru grafik digitálnych médií spolu s dvomi vyučujúcimi zúčastnili odbornej stáže v Holandsku. Stáž bola zameraná, ako názov prezrádza, na fotografovanie. Študenti mali možnosť vidieť super modernú školu s vybavením, aké u nás vídať iba u profesionálnych fotografov, a tiež mali možnosť si toto vybavenie aj vlastnoručne vyskúšať. Bolo to počas workshopu, kde sa sami medzi sebou stylovali a fotili v téme „high society“. Taktiež si vyskúšali svoje zručnosti v kreslení, a samozrejme nechýbalo ani fotografovanie v meste. Najprv mali zachytiť život v meste Arnhem, kde sa projekt konal, a neskôr nafotiť architektúru a životný štýl v hlavnom meste Holandska, v Amsterdame. Amsterdam sa nám veľmi páčil a veľmi sme si užili atmosféru najmultikultúrnejšieho mesta Európy.

  Čítať ďalej...  
 • Mobilita študentov SOŠ Handlová v SŠEE Sokolnice

  V dňoch 1.10.-12.10.2018 sa 6 študentov (z tried 2.B, 2.C, odbor mechanik počítačových sietí) a 2 pedagogickí pracovníci zúčastnili odbornej stáže v SŠEE v Sokolniciach v rámci zvyšovania kvality odborného vzdelávania. Stáž sa uskutočnila vďaka projektu Erasmus .Študenti absolvovali počas pobytu praktické vyučovanie vo firme ESB Brno(PC siete)a v dielňach SŠEE Sokolnice , kde si rozšírili znalosti z oblasti obnoviteľných zdrojov ( v špičkovo zariadenom Energy centre), zlepšili si praktické zručnosti v programovaní podľa zadanej úlohy a pracovali aj v zaujímavom programe Arduino . Okrem odborných zručností si študenti preverili aj svoje komunikačné schopnosti a to v rámci spoločnej práce na zadaných úlohách so zahraničnými študentmi, ktorí študujú v Sokolniciach. Svoje poznatky na záver pobytu študenti prezentovali pred odbornou komisiou.

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - hrdina remesla

  V Trenčíne sa 4. 10. - 5. 10. 2018 uskutočnil už 20. ročník prezentačnej výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností. Cieľom samotnej výstavy bolo ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom prehľad o ponuke odborného vzdelávania a poukázať na možnosti uplatnenia sa na trhu práce, získavať žiakov na remeslá a technické odbory, ktoré sú potrebné pre priemyselné odvetvia. Na výstavisku sa predstavili aj zamestnávatelia, ktorí pôsobia na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, zamestnávatelia z okolitých regiónov i zamestnávatelia ponúkajúci štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

  Čítať ďalej...  

Projekt Erasmus+
Odborná stáž študentov v Talline

V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

Začali elektronickými testami s fotodiódou, pokračovali tvorbou istiacich obvodov v domácnosti, úspešne nakonfigurovali Wi-Fi router, oboznámili sa s tvorbou špeciálneho počítačového programu, po získaní fotografií mesta Tallin ich upravovali v kombinácii so svojimi osobnými fotografiami v programe Photoshop. Neskôr sa naučili fotografie priamo vytlačiť. Mali sme možnosť vidieť ako prebieha organizácia dňa otvorených dverí na danej škole, kde bolo zaujímavé zistenie že niektoré odbory sa vyučujú aj v ruštine. Záver stáže bol venovaný práci, ktorá vyžadovala plné sústredenie – študenti vytvárali elektronický komponent na daný plošný spoj s priloženými súčiastkami, práca si vyžadovala pevnú ruku a trpezlivosť hlavne s miniatúrnymi súčiastkami.

V rámci stáže sme a dostali aj na iné miesta v Talline. Veľmi inšpiratívna bola návšteva polytechnickej univerzity s centrom Mektory, kde študenti mali možnosť vidieť zdroje technického napredovania Estónka. Námorné múzeum študentov úplne pohltilo atraktívnou ponukou exponátov, kde sme obdivovali vnútro ponorky, lodí a ľadoborcov, pre študentov najväčším zážitkom bol letecký trenažér. Z televíznej veže sme mali nádherný výhľad do okolia, a keď sme sa na terase vo výške vyše100 metrov postavili na presklenú podlahu tuhla nám na pár sekúnd krv v žilách. Exkurzia vo firme Trafotek ukázala študentom výrobu veľkých transformátorov a zároveň sa dozvedeli základné princípy fungovania medzinárodnej firmy.

Výlet do Helsínk gigantickým trajektom bol pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Návšteva v televíznom štúdiu nám poskytla stručný prehľad o činnosti nekomerčnej televízie a poskytla stručné zoznámenie sa s televíznym štúdiom.

Dá sa povedať, že odborná stáž a všetky ostatné zážitky spojené s pobytom v Talline zostanú určite dlho v spomienkach všetkých študentov. .