SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,

  dňa 27.9.2018 sa uskutočnia schôdzky rodičovského združenia, na ktoré Vás pozývame

  - 16.00 hod. - Plenárna schôdza v kinosále školy - len pre 1. ročník

  - 16.30 hod. - Triedne schôdze

  - 17.15 hod. - Zasadnutie Rady rodičov, učebňa A 310

  - 18.00 - Zasadnutie Rady školy

   
 • Maturita 2019

  Kód školy: 633015

  Základné informácie:

  Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  Čítať ďalej...  
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
 • Projekt Erasmus+
  Odborná stáž študentov v Talline

  V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

  Čítať ďalej...  
 • TULACK, JA Firma úspešná

  TULACK JA Firma, pôsobila na Strednej odbornej škole v Handlovej v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu v našej 5.A triede. Pripravili a zorganizovali sme výlety (Budapešť, Bachledova dolina), ktoré nadchli nielen našich študentov ale i učiteľov.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Projekt Erasmus+
Odborná stáž študentov v Talline

V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

Začali elektronickými testami s fotodiódou, pokračovali tvorbou istiacich obvodov v domácnosti, úspešne nakonfigurovali Wi-Fi router, oboznámili sa s tvorbou špeciálneho počítačového programu, po získaní fotografií mesta Tallin ich upravovali v kombinácii so svojimi osobnými fotografiami v programe Photoshop. Neskôr sa naučili fotografie priamo vytlačiť. Mali sme možnosť vidieť ako prebieha organizácia dňa otvorených dverí na danej škole, kde bolo zaujímavé zistenie že niektoré odbory sa vyučujú aj v ruštine. Záver stáže bol venovaný práci, ktorá vyžadovala plné sústredenie – študenti vytvárali elektronický komponent na daný plošný spoj s priloženými súčiastkami, práca si vyžadovala pevnú ruku a trpezlivosť hlavne s miniatúrnymi súčiastkami.

V rámci stáže sme a dostali aj na iné miesta v Talline. Veľmi inšpiratívna bola návšteva polytechnickej univerzity s centrom Mektory, kde študenti mali možnosť vidieť zdroje technického napredovania Estónka. Námorné múzeum študentov úplne pohltilo atraktívnou ponukou exponátov, kde sme obdivovali vnútro ponorky, lodí a ľadoborcov, pre študentov najväčším zážitkom bol letecký trenažér. Z televíznej veže sme mali nádherný výhľad do okolia, a keď sme sa na terase vo výške vyše100 metrov postavili na presklenú podlahu tuhla nám na pár sekúnd krv v žilách. Exkurzia vo firme Trafotek ukázala študentom výrobu veľkých transformátorov a zároveň sa dozvedeli základné princípy fungovania medzinárodnej firmy.

Výlet do Helsínk gigantickým trajektom bol pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Návšteva v televíznom štúdiu nám poskytla stručný prehľad o činnosti nekomerčnej televízie a poskytla stručné zoznámenie sa s televíznym štúdiom.

Dá sa povedať, že odborná stáž a všetky ostatné zážitky spojené s pobytom v Talline zostanú určite dlho v spomienkach všetkých študentov. .