SOŠ Handlová

Darovanie krvi – „Novoročná kvapka krvi“

Táto, na pôde našej školy už pomaly tradičná akcia, sa uskutočnila 26. januára 2017. Aj študenti SOŠ Handlová si uvedomujú, že v živote človeka je veľmi dôležité všímať si aj iných, veď koľkí potrebujú pomoc od druhých. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Vyše 45 študentov nabralo odvahu a rozhodli sa darovať svoju krv. K študentom sa pripojilo aj niekoľko zamestnancov školy. Odmena za tento nesebecký čin nebola materiálna, ale pocit vykonaného dobrého skutku ju určite prekonal. Vďaka nim si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život.

Úspešní darcovia: Vladimír Haneš, Marek Fodor, Lukáš Krško, Adam Kmeť, Andrej Kušnier, Ľubomír Vaškovič, Tomáš Sadloň, Dávid Borko, Dušan Rus, Róbert Belanec, Kristína Vojčíková, Sofia Kucejová, Christián Daniš, Gabriel Benčát, Ivana Uramová, Romana Brániková, Marek Hodas, Lukáš Hypius, Adam Jelačič, Radoslav Luptovský, Lukáš Borko, Róbert Piroška, Erik Adamček, Marek Reindl, Viktor Rybár, Roman Procházka, Samuel Mečiar, Tomáš Krč, Martina Martvoňová, Peter Sudor, Zuzana Molnárová, Tamara Paulínyová, Pavol Gažovič, Roman Čižnár, Aneta Šlechtová.

Všetkým patrí veľké poďakovanie!