SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Spojená škola v Handlovej oslavovala 60. výročie svojho vzniku

V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré nezabúda. Sú nezmazateľne vryté v jeho mysli, našli si kútik v jeho srdci a často, veľmi často sa k nim vracia....

V týchto dňoch sa niesla po Handlovej a po okolí správa: „Spojená škola – Banícke učilište – má výročie, má 60 rokov!“

História školy je úzko spätá s históriou mesta. Začala písať svoje dejiny s prívlastkom banícka. Počas 60 rokov prešla mnohými zmenami. Postupne, podľa potrieb doby a regiónu, sa v chlapčenskej škole objavili prvé dievčatá, vznikli nové atraktívne študijné i učebné odbory. Škola si dokázala obhájiť svoje miesto i v sieti škôl a s počtom žiakov patrí k najväčším v TSK.

7. novembra 2008 sa teda obliekla do slávnostných šiat. Dom kultúry v Handlovej sa zaplnil. Začala sa slávnostná akadémia, na ktorej sa okrem bývalých aj terajších zamestnancov, rodičov, bývalých a súčasných žiakov a priateľov školy zúčastnili i mnohí významní hostia: štátny tajomník MŠ SR Ing. Jozef Habánik, PhD, delegácia Trenčianského samosprávneho kraja a poslancov TSK na čele s predsedom MUDr. Pavlom Sedláčkom, prezident konfederácie odborových zväzov PhDr. Miroslav Gazdík, predseda OZ PŠaV Ing. Ján Gašperan, riaditeľka Krajskej školskej inšpekcie Trenčín Mgr. Anna Pechová, delegácia Krajského školského úradu na čele s prednostom PhDr. Miroslavom Holčekom, predstavitelia štátnej a verejnej správy a zástupcovia podnikov a organizácii.

Po odznení príhovorov riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku, štátneho tajomníka MŠ SR Ing. Jozefa Habánika, predsedu Trenčianského samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka a prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslava Holčeka, ktorí spomínali, hodnotili, bilancovali a priali našej jubilantke všetko najlepšie, odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavel Sedláček do rúk riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku ďakovný list zamestnancom a žiakom školy. Taktiež odovzdal ďakovné listy oceneným pracovníkom školy. Následne prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslav Holček odovzdal riaditeľovi školy ďakovný list Spojenej škole v Handlovej a predseda OZ PŠaV Ing. Ján Gašperan kryštálovú plaketu za spoluprácu s odborovým zväzom.

Pamätné listy si z rúk riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku prevzali aj bývalí zamestnanci školy Štefan Bôžik, Phdr. Miroslav Holček, Marián Januščák, Vladimír Kádaši, Alexander Kollárik, Jozef Kvasnica, Anton Michele st., Mgr. Erika Nemcová, Helena Petríková, Mgr. Milan Potančok a Rudolf Sapančik.

Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom, v ktorom sa snúbila minulosť s prítomnosťou, spomienky s dynamikou a rytmom súčasného života.

Po skončení programu nasledovala recepcia, na ktorej si starší i súčasní zamestnanci i pozvaní hostia vymieňali zážitky, spomínalo sa na minulosť, načrtávala sa budúcnosť.

60 dobrých rokov je za nami a my všetci zo srdca škole želáme ešte veľa, veľa dobrých rokov, veľa úspešných krokov a najmä veľa dobrých žiakov.