SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Spojená škola v Handlovej oslavovala 60. výročie svojho vzniku

V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré nezabúda. Sú nezmazateľne vryté v jeho mysli, našli si kútik v jeho srdci a často, veľmi často sa k nim vracia....

V týchto dňoch sa niesla po Handlovej a po okolí správa: „Spojená škola – Banícke učilište – má výročie, má 60 rokov!“

História školy je úzko spätá s históriou mesta. Začala písať svoje dejiny s prívlastkom banícka. Počas 60 rokov prešla mnohými zmenami. Postupne, podľa potrieb doby a regiónu, sa v chlapčenskej škole objavili prvé dievčatá, vznikli nové atraktívne študijné i učebné odbory. Škola si dokázala obhájiť svoje miesto i v sieti škôl a s počtom žiakov patrí k najväčším v TSK.

7. novembra 2008 sa teda obliekla do slávnostných šiat. Dom kultúry v Handlovej sa zaplnil. Začala sa slávnostná akadémia, na ktorej sa okrem bývalých aj terajších zamestnancov, rodičov, bývalých a súčasných žiakov a priateľov školy zúčastnili i mnohí významní hostia: štátny tajomník MŠ SR Ing. Jozef Habánik, PhD, delegácia Trenčianského samosprávneho kraja a poslancov TSK na čele s predsedom MUDr. Pavlom Sedláčkom, prezident konfederácie odborových zväzov PhDr. Miroslav Gazdík, predseda OZ PŠaV Ing. Ján Gašperan, riaditeľka Krajskej školskej inšpekcie Trenčín Mgr. Anna Pechová, delegácia Krajského školského úradu na čele s prednostom PhDr. Miroslavom Holčekom, predstavitelia štátnej a verejnej správy a zástupcovia podnikov a organizácii.

Po odznení príhovorov riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku, štátneho tajomníka MŠ SR Ing. Jozefa Habánika, predsedu Trenčianského samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka a prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslava Holčeka, ktorí spomínali, hodnotili, bilancovali a priali našej jubilantke všetko najlepšie, odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavel Sedláček do rúk riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku ďakovný list zamestnancom a žiakom školy. Taktiež odovzdal ďakovné listy oceneným pracovníkom školy. Následne prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslav Holček odovzdal riaditeľovi školy ďakovný list Spojenej škole v Handlovej a predseda OZ PŠaV Ing. Ján Gašperan kryštálovú plaketu za spoluprácu s odborovým zväzom.

Pamätné listy si z rúk riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku prevzali aj bývalí zamestnanci školy Štefan Bôžik, Phdr. Miroslav Holček, Marián Januščák, Vladimír Kádaši, Alexander Kollárik, Jozef Kvasnica, Anton Michele st., Mgr. Erika Nemcová, Helena Petríková, Mgr. Milan Potančok a Rudolf Sapančik.

Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom, v ktorom sa snúbila minulosť s prítomnosťou, spomienky s dynamikou a rytmom súčasného života.

Po skončení programu nasledovala recepcia, na ktorej si starší i súčasní zamestnanci i pozvaní hostia vymieňali zážitky, spomínalo sa na minulosť, načrtávala sa budúcnosť.

60 dobrých rokov je za nami a my všetci zo srdca škole želáme ešte veľa, veľa dobrých rokov, veľa úspešných krokov a najmä veľa dobrých žiakov.