SOŠ Handlová

 • Výsledky prijímacieho konanie pre školský rok 2018/2019

  Prehľad výsledkov prijímacieho konania podľa študijných odborov - 17.5.2018

  Čítať ďalej...  
 • Odborná stáž študentov vo Wrexhame

  Pred pár dňami sa plní zážitkov a nových anglických slovíčok vrátili zo stáže vo Walese žiaci 3.A triedy bilingválnej obchodnej akadémie. Pobyt sa uskutočnil v nádhernej časti Veľkej Británie - vo Walese, konkrétne v meste Wrexham.

  Keďže sme tam strávili tri týždne, zážitkov a vedomostí je viac než dosť. Okrem učenia sa angličtiny sme mali možnosť prezrieť si známy futbalový štadión Manchester United, kde sa najviac páčilo chalanom. Dievčatá zaujala úžasná waleská príroda, ale tiež nemali strach vyliezť na samý vrch horolezeckej steny, či prejsť sa po úzkom, ale zato vysokom aquadukte. Áno, správne čítate, aquadukt, nie viadukt. Tento waleský pochádza ešte z rímskych čias a dodnes je využívaný na rekreačnú (nie najlacnejšiu) plavbu.

  Čítať ďalej...  
 • "Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

  Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

  Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

  Čítať ďalej...  
 •  Darovanie krvi

  27. marec 2018 – na pôde našej školy sa uskutočnilo opäť darovanie krvi, výnimočná akcia. Študenti si uvedomili, že v živote človeka je veľmi dôležité všímať si aj iných, veď koľkí potrebujú pomoc od druhých. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Vyše 50 študentov nabralo odvahu a rozhodli sa darovať krv. Odmena za tento nesebecký čin nebola materiálna, ale pocit vykonaného dobrého skutku ju určite prekonal. Vďaka nim si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život.

  Čítať ďalej...  
 • IX. ročník súťaže Ekonomický tím

  Dňa 28.3.2018 sa v audioučebni našej školy konal 9.ročník inovovanej súťaže "Ekonomický tím". Zúčastnilo sa jej 5 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

  Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, úlohy na odhad, reťazovka, znalosť krajín EÚ, prehľad o bankovkách, logách firiem, politikov , atď.).

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

VIII .ročník súťaže Ekonomický tím

Dňa 21.3.2017 sa v audio učebni našej školy konal 8. ročník inovovanej súťaže "Ekonomický tím". Zúčastnilo sa jej 6 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou( napr. doplňovačka, úlohy na odhad, presnosť, znalosť krajín EÚ, prehľad o úradných jazykoch, v logách firiem, politikov , atď.).

Súťaž moderovala Ing. Eva Turzová. Porotu tvorili Ing. J. Kubáleková, A. Madajová a L. Lúčková (obe z triedy II.S).

Prehľad výsledkov:

1. miesto - V.L - odbor BOA (Hrdý, Molnárová , Orságová) - získali 82 bodov
2. miesto - II.A - odbor BOA (Bieliková, Kovácsová ,Drexler) - získali 81 bodov
3. miesto - IV.A - odbor BOA (Kucejová, Vojčíková, Zimerman) - získali 80 bodov

Poďakovanie za pekné výkony patrí nielen víťazným tímom, ale aj ostatným zúčastneným tímom.

Ing. E. Turzová