SOŠ Handlová

 •  
 • Angličtinár roka - Best in English 2018

  Dňa 30. 11. 2018 sa na SOŠ Handlová uskutočnil ďalší ročník celoeurópskej súťaže Angličtinár roka (Best in English). Pointou súťaže je absolvovanie 60 minútového on-line testu pokrývajúceho vedomosti v rozsahu úrovní B1 až C1 spoločného európskeho referenčného rámca. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov, v rámci SR to bolo 123 stredných škôl a 2 700 študentov.

  A ako sa darilo našim študentom?

  Čítať ďalej...  
 • Návšteva súdneho pojednávania

  V rámci školskej protidrogovej prevencie a predmetu odborná prax a právo v študijnom odbore sociálno-právna činnosť, predmetu právna náuka v študijnom odbore bilingválna obchodná akadémia sme sa zúčastnili 12.12.2018 súdneho pojednávania na okresnom súde v Prievidzi. Trestnoprávne pojednávanie viedol JUDr. Pavol Bielik v trestnej veci prečinu narušenia osobnej slobody a zločinu vyhrážania.

  Čítať ďalej...  
 • Celodenná stáž na právnickej fakulte Trnavskej univerzity

  Celodenná stáž na právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa uskutočnila dňa 29. novembra 2018. Stáže sa zúčastnili žiaci III.A triedy a I.S triedy.

  Žiaci mali možnosť si vyskúšať reálny priebeh celodenných prednášok na právnickej fakulte. Témy boli zamerané na ústavné právo, trestné právo , občianske právo, ľudské práva, zákon o ochrane spotrebiteľa a povinnosti očkovania v SR. Medzi jednotlivými prednáškami Trnavská univerzita našim žiakom poskytla občerstvenie.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 5. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci III.A triedy. Otázky boli zostavené v súlade s požiadavkami témy „30. výročie Nežnej revolúcie“ .

  Čítať ďalej...  

Darovanie krvi – „Študentská kvapka krvi“

26. októbra 2017 sa naša škola už po niekoľkýkrát zapojila do celoslovenskej akcie „Študentská kvapka krvi“. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Krv sa nedá vyrobiť, dá sa iba darovať ! To si uvedomilo vyše 40 študentov, nabrali odvahu a rozhodli sa darovať krv. Odmenou im bol pocit dobre vykonaného skutku. 19 študenti darovali krv po prvýkrát a pevne dúfame, že budú pokračovať v tejto zmysluplnej činnosti. Vďaka 31 úspešným odberom si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život

Úspešní darcovia: Dušan Rus, Dávid Borko, Adam Ziaťko, Tomáš Hubina, Michal Cisík, Roman Sakan, Lukáš Cibuľa, Andrej Kušnier, Róbert Halász, Samuel Mello, Lukáš Krško, Adam Kmeť, Roman Čižnár, Dominika Weissová, Natália Chudá, Andrea Vanyová, Kristína Vojčíková, Ema Rudinská, Boris Bobok, Viktor Kaniansky, Kristína Gašparovičová, Marek Fodor, Matúš Gašparík, Tobias Ján Jamriška, Vladimír Haneš, Michal Kollár, Milan Rusnák, Denis Štilhamer, p. Kušnier, Sára Hubinová, Jarmila Jendrušáková.

Všetkým patrí obrovské poďakovanie !