SOŠ Handlová

 • Deň otvorených dverí na SOŠ Handlová

  8. marec – Sviatok žien, na škole bol veľký deň.
  Dvere boli otvorené a odbory sprístupnené.
  Ponuka je široká. Skoro, ako dní do roka.
  Múdri naši študáci, a tiež skvelí profáci.
  Ukázali, čo my máme, čo všetko je u nás známe.
  S duálom sme začali, firmy Scheuch, GeWis a Brose sme pozvali.
  Radi sa my vidíme, spoluprácu ceníme.
  Partnerstvo je veľká vec, čo netreba zamiesť pod koberec.
  Príkladom sú firmy AT&T Slovakia Bratislava, SOITRON Bratislava,
  s nimi robiť, to je sláva.
  DOD nám oživili, nový odbor podporili.
  A tí naši mazáci, sú už veru štvrtáci.
  Budúcnosť si volili, s firmou SOITRON pohovory do práce robili.
  Tiež projektov sa chopíme, ERASMUS si držíme.
  Deti vidia krajiny, závidia im ockovia a maminy.
  8. marec – Sviatok žien, za nami je veľký deň.
  Detí prišlo pozrieť veľa, veď o to išlo, to škola chcela.

   
 • Školské kolo SOČ

  Obhajoby prác SOČ sa uskutočnili v utorok 27.2.2018. Prehliadky prác sa zúčastnilo 8 žiakov zo IV.E triedy . Súťažilo sa v odbore č.12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

  Postupujúce práce do vyššieho kola:

  1. miesto: Simon Bolfa – 3D skener
  2. miesto: Roman Čižnár – Robotické rameno

  Čítať ďalej...  
 • Exkurzia do NR SR

  Dňa 28. februára sa vybraní žiaci z 3.E a 3.A triedy zúčastnili exkurzie do NR SR v rámci predmetov občianska výchova, právna náuka a svet práce. Zamestnankyňa NR SR v odbore pre styk s verejnosťou študentom priblížila históriu vývoja slovenského parlamentu a tiež vývoj štátnych symbolov Slovenskej republiky. Veľmi zaujímavá bola prednáška o vývoji parlamentarizmu na našom území od roku 1848, kedy vznikol prvý samostatný slovenský parlament – Slovenská národná rada, založená Ľudovítom Štúrom , Michalom Miloslavom Hodžom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. V rámci exkurzie sme absolvovali prehliadku budovy parlamentu ako najvyššieho orgánu štátnej moci.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. februára 2018 v priestoroch OA v Prievidzi sa konal XX. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti na tému „Občan a demokracia“. Našu školu reprezentovala žiačka III. A triedy Monika Balážiková, ktorá obsadila čestné 10. miesto.

Ing. Jana Kubáleková

Školské kolo olympiády ľudských práv

Dňa 8. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci III.A triedy. Otázky boli zostavené v súlade s požiadavkami témy „Občan a demokracia“.

Výsledky:

1. miesto- Vladimíra Bieliková
2. miesto- Ema Beňová
3.miesto – Romana Mihalovičová

V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 8. februára 2018 na OA v Prievidzi, našu školu bude reprezentovať Monika Balážiková. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s priebehom súťaže, atmosféra bola príjemná. Riešiteľom za účasť na olympiáde ďakujeme.

Školské kolo pripravili Ing. J. Kubáleková a Mgr. E. Buláková.