SOŠ Handlová

 • Exkurzia do Osvenčimu

  Dňa 12. novembra 2018 51 študentov našej školy spolu s dvoma pedagógmi navštívilo najväčší nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz - Birkenau v Osvienčime.

  Čítať ďalej...  
 • Umrholený Wrexham opäť privítal študentov z Handlovej

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych médií a vyučujúce odborných informatických predmetov Mgr. Iveta Čapliarová a Ing. Alena Kubová sa v termíne od 4.11 do 18.11 2018 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Stáž bola zameraná najmä na odborné grafické predmety. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka, workshopy zamerané na kresbu a maľbu, tvorbu animácií v grafickom štúdiu v Colwyn Bay, tvorbu videí, ich strihanie a prácu so zvukom v Deeside.

  Čítať ďalej...  
 • Vážení rodičia,

  triedne schôdze Rady rodičovského združenia sa uskutočnia v týždni od 10. – 14. 12.2018.

  Triedny učiteľ určí presný dátum a čas konania schôdze. 

   

   
 • Tematicke zážitkové vzdelávanie 2018

  Študenti Strednej odbornej školy v Handlovej spoznávali v rámci tematického zážitkového vzdelávania významné miesta Slovenska z hľadiska histórie, dejín slovenského národa, kultúrnych pamiatok či prírodných vied. Zážitkovým vzdelávaním si rozvíjali svoju osobnosť, rozširovali poznatky, získavali zážitky.

  Čítať ďalej...  
 • ZENIT v programovaní

  Dňa 16. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom termíne, čase a s rovnakými úlohami na celom Slovensku.

  Na našej škole sa súťaže zúčastnili iba študenti 3. a 4. ročníka, teda iba v jednej kategórii A.

  Čítať ďalej...  

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. februára 2018 v priestoroch OA v Prievidzi sa konal XX. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti na tému „Občan a demokracia“. Našu školu reprezentovala žiačka III. A triedy Monika Balážiková, ktorá obsadila čestné 10. miesto.

Ing. Jana Kubáleková

Školské kolo olympiády ľudských práv

Dňa 8. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci III.A triedy. Otázky boli zostavené v súlade s požiadavkami témy „Občan a demokracia“.

Výsledky:

1. miesto- Vladimíra Bieliková
2. miesto- Ema Beňová
3.miesto – Romana Mihalovičová

V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 8. februára 2018 na OA v Prievidzi, našu školu bude reprezentovať Monika Balážiková. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s priebehom súťaže, atmosféra bola príjemná. Riešiteľom za účasť na olympiáde ďakujeme.

Školské kolo pripravili Ing. J. Kubáleková a Mgr. E. Buláková.