SOŠ Handlová

 • Deň otvorených dverí na SOŠ Handlová

  8. marec – Sviatok žien, na škole bol veľký deň.
  Dvere boli otvorené a odbory sprístupnené.
  Ponuka je široká. Skoro, ako dní do roka.
  Múdri naši študáci, a tiež skvelí profáci.
  Ukázali, čo my máme, čo všetko je u nás známe.
  S duálom sme začali, firmy Scheuch, GeWis a Brose sme pozvali.
  Radi sa my vidíme, spoluprácu ceníme.
  Partnerstvo je veľká vec, čo netreba zamiesť pod koberec.
  Príkladom sú firmy AT&T Slovakia Bratislava, SOITRON Bratislava,
  s nimi robiť, to je sláva.
  DOD nám oživili, nový odbor podporili.
  A tí naši mazáci, sú už veru štvrtáci.
  Budúcnosť si volili, s firmou SOITRON pohovory do práce robili.
  Tiež projektov sa chopíme, ERASMUS si držíme.
  Deti vidia krajiny, závidia im ockovia a maminy.
  8. marec – Sviatok žien, za nami je veľký deň.
  Detí prišlo pozrieť veľa, veď o to išlo, to škola chcela.

   
 • Školské kolo SOČ

  Obhajoby prác SOČ sa uskutočnili v utorok 27.2.2018. Prehliadky prác sa zúčastnilo 8 žiakov zo IV.E triedy . Súťažilo sa v odbore č.12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

  Postupujúce práce do vyššieho kola:

  1. miesto: Simon Bolfa – 3D skener
  2. miesto: Roman Čižnár – Robotické rameno

  Čítať ďalej...  
 • Exkurzia do NR SR

  Dňa 28. februára sa vybraní žiaci z 3.E a 3.A triedy zúčastnili exkurzie do NR SR v rámci predmetov občianska výchova, právna náuka a svet práce. Zamestnankyňa NR SR v odbore pre styk s verejnosťou študentom priblížila históriu vývoja slovenského parlamentu a tiež vývoj štátnych symbolov Slovenskej republiky. Veľmi zaujímavá bola prednáška o vývoji parlamentarizmu na našom území od roku 1848, kedy vznikol prvý samostatný slovenský parlament – Slovenská národná rada, založená Ľudovítom Štúrom , Michalom Miloslavom Hodžom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. V rámci exkurzie sme absolvovali prehliadku budovy parlamentu ako najvyššieho orgánu štátnej moci.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Exkurzia do NR SR

Dňa 28. februára sa vybraní žiaci z 3.E a 3.A triedy zúčastnili exkurzie do NR SR v rámci predmetov občianska výchova, právna náuka a svet práce. Zamestnankyňa NR SR v odbore pre styk s verejnosťou študentom priblížila históriu vývoja slovenského parlamentu a tiež vývoj štátnych symbolov Slovenskej republiky. Veľmi zaujímavá bola prednáška o vývoji parlamentarizmu na našom území od roku 1848, kedy vznikol prvý samostatný slovenský parlament – Slovenská národná rada, založená Ľudovítom Štúrom , Michalom Miloslavom Hodžom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. V rámci exkurzie sme absolvovali prehliadku budovy parlamentu ako najvyššieho orgánu štátnej moci.

Pedagogický dozor zabezpečovali: Ing. Jana Kubáleková a Ing. Henrieta Sviteková.