SOŠ Handlová

 •  

   
 • ZENIT v programovaní

  Dňa 16. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom termíne, čase a s rovnakými úlohami na celom Slovensku.

  Na našej škole sa súťaže zúčastnili iba študenti 3. a 4. ročníka, teda iba v jednej kategórii A.

  Čítať ďalej...  
 • Svet pred objektívom

  V dňoch 8.10. až 12.10. sa 5 žiaci odboru grafik digitálnych médií spolu s dvomi vyučujúcimi zúčastnili odbornej stáže v Holandsku. Stáž bola zameraná, ako názov prezrádza, na fotografovanie. Študenti mali možnosť vidieť super modernú školu s vybavením, aké u nás vídať iba u profesionálnych fotografov, a tiež mali možnosť si toto vybavenie aj vlastnoručne vyskúšať. Bolo to počas workshopu, kde sa sami medzi sebou stylovali a fotili v téme „high society“. Taktiež si vyskúšali svoje zručnosti v kreslení, a samozrejme nechýbalo ani fotografovanie v meste. Najprv mali zachytiť život v meste Arnhem, kde sa projekt konal, a neskôr nafotiť architektúru a životný štýl v hlavnom meste Holandska, v Amsterdame. Amsterdam sa nám veľmi páčil a veľmi sme si užili atmosféru najmultikultúrnejšieho mesta Európy.

  Čítať ďalej...  
 • Mobilita študentov SOŠ Handlová v SŠEE Sokolnice

  V dňoch 1.10.-12.10.2018 sa 6 študentov (z tried 2.B, 2.C, odbor mechanik počítačových sietí) a 2 pedagogickí pracovníci zúčastnili odbornej stáže v SŠEE v Sokolniciach v rámci zvyšovania kvality odborného vzdelávania. Stáž sa uskutočnila vďaka projektu Erasmus .Študenti absolvovali počas pobytu praktické vyučovanie vo firme ESB Brno(PC siete)a v dielňach SŠEE Sokolnice , kde si rozšírili znalosti z oblasti obnoviteľných zdrojov ( v špičkovo zariadenom Energy centre), zlepšili si praktické zručnosti v programovaní podľa zadanej úlohy a pracovali aj v zaujímavom programe Arduino . Okrem odborných zručností si študenti preverili aj svoje komunikačné schopnosti a to v rámci spoločnej práce na zadaných úlohách so zahraničnými študentmi, ktorí študujú v Sokolniciach. Svoje poznatky na záver pobytu študenti prezentovali pred odbornou komisiou.

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - hrdina remesla

  V Trenčíne sa 4. 10. - 5. 10. 2018 uskutočnil už 20. ročník prezentačnej výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností. Cieľom samotnej výstavy bolo ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom prehľad o ponuke odborného vzdelávania a poukázať na možnosti uplatnenia sa na trhu práce, získavať žiakov na remeslá a technické odbory, ktoré sú potrebné pre priemyselné odvetvia. Na výstavisku sa predstavili aj zamestnávatelia, ktorí pôsobia na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, zamestnávatelia z okolitých regiónov i zamestnávatelia ponúkajúci štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

  Čítať ďalej...  

Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

Cieľom remeselníckeho kempu je podpora talentovaných žiakov 1. a 2. ročníka odboru elektrotechnika a úlohou bolo zhotovenie elektronického výrobku. Žiaci 1. ročníka mali za úlohu výrobu a nastavenie Arduino UNO-LEDMATRIX noviny s teplomerom a žiaci 2. ročníka výrobu a nastavenie Balansujúceho robota a súťaž medzi zhotovenými robotmi.

Na záver bolo vyhodnotenie kempu a odovzdanie cien generálneho sponzora. V kategórii Balansujúceho robota vyhral študent našej školy Denis BLAHO 1. miesto.

Za reprezentáciu a výborné výsledky ďakujeme obidvom študentom.

Ing. Mária Čibová