SOŠ Handlová

 • Umrholený Wrexham opäť privítal študentov z Handlovej

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych médií a vyučujúce odborných informatických predmetov Mgr. Iveta Čapliarová a Ing. Alena Kubová sa v termíne od 4.11 do 18.11 2018 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Stáž bola zameraná najmä na odborné grafické predmety. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka, workshopy zamerané na kresbu a maľbu, tvorbu animácií v grafickom štúdiu v Colwyn Bay, tvorbu videí, ich strihanie a prácu so zvukom v Deeside.

  Čítať ďalej...  
 • Vážení rodičia,

  triedne schôdze Rady rodičovského združenia sa uskutočnia v týždni od 10. – 14. 12.2018.

  Triedny učiteľ určí presný dátum a čas konania schôdze. 

   

   
 • Tematicke zážitkové vzdelávanie 2018

  Študenti Strednej odbornej školy v Handlovej spoznávali v rámci tematického zážitkového vzdelávania významné miesta Slovenska z hľadiska histórie, dejín slovenského národa, kultúrnych pamiatok či prírodných vied. Zážitkovým vzdelávaním si rozvíjali svoju osobnosť, rozširovali poznatky, získavali zážitky.

  Čítať ďalej...  
 • ZENIT v programovaní

  Dňa 16. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom termíne, čase a s rovnakými úlohami na celom Slovensku.

  Na našej škole sa súťaže zúčastnili iba študenti 3. a 4. ročníka, teda iba v jednej kategórii A.

  Čítať ďalej...  
 • Svet pred objektívom

  V dňoch 8.10. až 12.10. sa 5 žiaci odboru grafik digitálnych médií spolu s dvomi vyučujúcimi zúčastnili odbornej stáže v Holandsku. Stáž bola zameraná, ako názov prezrádza, na fotografovanie. Študenti mali možnosť vidieť super modernú školu s vybavením, aké u nás vídať iba u profesionálnych fotografov, a tiež mali možnosť si toto vybavenie aj vlastnoručne vyskúšať. Bolo to počas workshopu, kde sa sami medzi sebou stylovali a fotili v téme „high society“. Taktiež si vyskúšali svoje zručnosti v kreslení, a samozrejme nechýbalo ani fotografovanie v meste. Najprv mali zachytiť život v meste Arnhem, kde sa projekt konal, a neskôr nafotiť architektúru a životný štýl v hlavnom meste Holandska, v Amsterdame. Amsterdam sa nám veľmi páčil a veľmi sme si užili atmosféru najmultikultúrnejšieho mesta Európy.

  Čítať ďalej...  

Nové tepelné čerpadlo a inteligentné elektroinštalácie

Stredná odborná škola Handlová získala finančné prostriedky na vybavenie dvoch odborných učební. Slovenské elektrárne podporili formou finančného daru a príspevku z 2% dva projekty školy.

Prostredníctvom finančného daru od Slovenských elektrární sa nám podarilo inovovať odbornú učebňu inteligentných elektroinštalácií a zároveň technicky dovybaviť systém X Comfort o prvky centrálneho riadenia systému. Cieľom projektu bolo rozšírenie existujúcej technológie o monitorovací a riadiaci systém a o komponenty, ktoré zabezpečujú spoluprácu systému na sieťovej úrovni.

Systém inteligentnej elektroinštalácie využívame pri technických odboroch, v procese výučby odborného výcviku i počas praktického vyučovania v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Sprístupnili sme ďalšie komponenty rádio-frekvenčného systému X Comfort s orientáciou na centrálne riadenie systému. Prostredníctvom zapojenia príslušných komponentov si študenti môžu vyskúšať: spínanie a stmievanie osvetlenia, ovládanie roliet, žalúzií, ovládanie systému hlasom alebo povelom z diaľkového ovládača, simuláciu prítomnosti osôb rozsvecovaním a zhasínaním svetiel, ovládanie prostredníctvom IR (infrared) diaľkového ovládača, automatizáciu vykurovania a klimatizácie, ovládanie ľubovoľných spotrebičov či vytváranie svetelných scén. Žiaci si tak prostredníctvom nových technológií zvyšujú odborné vedomosti z oblasti elektroinštalácií.

 

Po inovácii sieťových technológií a inteligentných elektroinštalácií sme sa upriamili na implementovanie problematiky obnoviteľných zdrojov energie do výučby. Vďaka príspevku z 2% od Slovenských elektrární sme zmodernizovali učebňu odborného výcviku technológiou tepelného čerpadla s výkonom 8 kW s prvkami snímacej, riadiacej a regulačnej techniky. Technológia je určená ako montážne a demonštračné zariadenie pre výučbu žiakov technických odborov s dôrazom na inštaláciu, prevádzku a odstraňovanie závad v okruhoch tepelného čerpadla. Učebná pomôcka prispela k zmodernizovaniu odborného pracoviska a dovybaveniu odbornej učebne. Zároveň napomohla k zvýšeniu kvality praktického vzdelávania a rozšíreniu možností získavania nových poznatkov.

Počas realizácie projektov prebehlo aj regionálne kolo medzinárodnej súťaže, ktorú vyhlásila skupina ENEL pod názvom Play energy. Strednú odbornú školu Handlová reprezentoval žiak Tomáš Malina, ktorý sa zapojil s projektom pod názvom Malá veterná elektráreň a v regionálnom kole sa umiestnil na peknom 2.mieste. Postúpil do národného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2014.

 

Mgr. Patrícia Steinhublová