SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,

  dňa 27.9.2018 sa uskutočnia schôdzky rodičovského združenia, na ktoré Vás pozývame

  - 16.00 hod. - Plenárna schôdza v kinosále školy - len pre 1. ročník

  - 16.30 hod. - Triedne schôdze

  - 17.15 hod. - Zasadnutie Rady rodičov, učebňa A 310

  - 18.00 - Zasadnutie Rady školy

   
 • Maturita 2019

  Kód školy: 633015

  Základné informácie:

  Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  Čítať ďalej...  
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
 • Projekt Erasmus+
  Odborná stáž študentov v Talline

  V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

  Čítať ďalej...  
 • TULACK, JA Firma úspešná

  TULACK JA Firma, pôsobila na Strednej odbornej škole v Handlovej v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu v našej 5.A triede. Pripravili a zorganizovali sme výlety (Budapešť, Bachledova dolina), ktoré nadchli nielen našich študentov ale i učiteľov.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

Víťaz školského kola súťaže ZENIT v elektronike kategória A Marián Balážik z 3.B triedy odboru Elektrotechnika postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 3.12. 2015 v Starej Turej. Marian na súťaži nesklamal a obsadil veľmi pekné 5. miesto.

Gratulujeme!

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Víťaz školského kola súťaže ZENIT v programovaní kategória B Martin Bielik z 2.F triedy postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 26. novembra 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Martin na súťaži nesklamal a obsadil veľmi pekné 6. miesto.

Gratulujeme !

 

ZENIT v elektronike

Dňa 12.11.2015 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike, súťažilo sa v dvoch kategóriách.

 

Výsledky:

Kategória A

1.miesto Marián Balažík III.B
2.miesto Martin Stotka IV.A
3.miesto Simon Bolfa II.E

Kategória B

 

1.miesto Ondrej Grolmus II.C
2.miesto Peter Herbanský II.C
3.miesto Miroslav Hýll II.C

 

 

ZENIT v programovaní

Dňa 14. októbra 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich v dvoch kategóriách, v kategórii A 8 súťažiacich, v kategórii B 1 súťažiaci.

Kategória A - študenti 3. a 4. ročníka

 

Výsledky:

1.miesto Daniel Vršek IV.F
2.miesto Viliam Villár IV.F
3.miesto Paula Kluvancová IV.F

 

Kategóŕia B - študenti 1. a 2. ročníka

Výsledky:

1.miesto Martin Bielik II.F

 

Súťažiaci riešili zadané úlohy v nimi zvolenom programovacom jazyku v časovom limite štyri hodiny. Úlohy boli zadané zábavným spôsobom, ale ich pochopenie bolo niekedy dosť náročné. Riešenie úloh prebehalo on-line formou cez webový portál, kde si súťažiaci každé riešenie úlohy mohli dať hneď skontrolovať na testovači.

Tvorba programov súťažiacich dosť potrápila a ukázalo sa, že programovanie je síce zábavné ale aj náročné.

Na základe dosiahnutých výsledkov na školskom kole Martin BIELIK postúpil do krajského kola súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Želáme mu veľa úspechov.

 

ZENIT WEB

Dňa 15. októbra 2015 bola organizovaná súťaž ZENIT Web, v ktorej sa z našej školy zúčastnili dvaja žiaci 4.B triedy Michael Šolc a Marek Kováč, z odboru grafik digitálnych médií. Projektu sa zúčastnili ako tím - web dizajnér a programátor. Ich úlohou bolo vytvoriť webovú stránku podľa zadania v stanovenom časovom limite.

Kategória ZENIT Web sa konala po tretí krát, Michael a Marek sú prví z našej školy, ktorí sa zúčastnili tohto projektu. Nakoľko boli jediní z našej školy, ktorí sa zapojili do projektu, ich práca nebola hodnotená školskou komisiou, ale komisiou projektu. Zapojením sa do projektu sme získali cenné informácie o projekte, o jej organizácii a pre žiakov to bola skúsenosť a možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami ostatných zapojených súťažiacich.

Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy v tomto projekte.