SOŠ Handlová

 • "Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

  Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

  Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

  Čítať ďalej...  
 •  Darovanie krvi

  27. marec 2018 – na pôde našej školy sa uskutočnilo opäť darovanie krvi, výnimočná akcia. Študenti si uvedomili, že v živote človeka je veľmi dôležité všímať si aj iných, veď koľkí potrebujú pomoc od druhých. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Vyše 50 študentov nabralo odvahu a rozhodli sa darovať krv. Odmena za tento nesebecký čin nebola materiálna, ale pocit vykonaného dobrého skutku ju určite prekonal. Vďaka nim si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život.

  Čítať ďalej...  
 • Vážení rodičia,

  dňa 19.4.2018 o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia.

  Rada rodičov sa uskutoční 19.4.2018 o 17.00 hod. v učebni A310.

  Rada školy sa uskutoční 19.4.2018 o 18.00 hod. v učebni A310.

   
 • IX. ročník súťaže Ekonomický tím

  Dňa 28.3.2018 sa v audioučebni našej školy konal 9.ročník inovovanej súťaže "Ekonomický tím". Zúčastnilo sa jej 5 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

  Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, úlohy na odhad, reťazovka, znalosť krajín EÚ, prehľad o bankovkách, logách firiem, politikov , atď.).

  Čítať ďalej...  
 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 16.4. až 19.4.2018 - organizácia PČOZ 2018

  Zoznam študentov je na nástenke bloku "A".

   
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

Víťaz školského kola súťaže ZENIT v elektronike kategória A Marián Balážik z 3.B triedy odboru Elektrotechnika postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 3.12. 2015 v Starej Turej. Marian na súťaži nesklamal a obsadil veľmi pekné 5. miesto.

Gratulujeme!

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Víťaz školského kola súťaže ZENIT v programovaní kategória B Martin Bielik z 2.F triedy postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 26. novembra 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Martin na súťaži nesklamal a obsadil veľmi pekné 6. miesto.

Gratulujeme !

 

ZENIT v elektronike

Dňa 12.11.2015 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike, súťažilo sa v dvoch kategóriách.

 

Výsledky:

Kategória A

1.miesto Marián Balažík III.B
2.miesto Martin Stotka IV.A
3.miesto Simon Bolfa II.E

Kategória B

 

1.miesto Ondrej Grolmus II.C
2.miesto Peter Herbanský II.C
3.miesto Miroslav Hýll II.C

 

 

ZENIT v programovaní

Dňa 14. októbra 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich v dvoch kategóriách, v kategórii A 8 súťažiacich, v kategórii B 1 súťažiaci.

Kategória A - študenti 3. a 4. ročníka

 

Výsledky:

1.miesto Daniel Vršek IV.F
2.miesto Viliam Villár IV.F
3.miesto Paula Kluvancová IV.F

 

Kategóŕia B - študenti 1. a 2. ročníka

Výsledky:

1.miesto Martin Bielik II.F

 

Súťažiaci riešili zadané úlohy v nimi zvolenom programovacom jazyku v časovom limite štyri hodiny. Úlohy boli zadané zábavným spôsobom, ale ich pochopenie bolo niekedy dosť náročné. Riešenie úloh prebehalo on-line formou cez webový portál, kde si súťažiaci každé riešenie úlohy mohli dať hneď skontrolovať na testovači.

Tvorba programov súťažiacich dosť potrápila a ukázalo sa, že programovanie je síce zábavné ale aj náročné.

Na základe dosiahnutých výsledkov na školskom kole Martin BIELIK postúpil do krajského kola súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Želáme mu veľa úspechov.

 

ZENIT WEB

Dňa 15. októbra 2015 bola organizovaná súťaž ZENIT Web, v ktorej sa z našej školy zúčastnili dvaja žiaci 4.B triedy Michael Šolc a Marek Kováč, z odboru grafik digitálnych médií. Projektu sa zúčastnili ako tím - web dizajnér a programátor. Ich úlohou bolo vytvoriť webovú stránku podľa zadania v stanovenom časovom limite.

Kategória ZENIT Web sa konala po tretí krát, Michael a Marek sú prví z našej školy, ktorí sa zúčastnili tohto projektu. Nakoľko boli jediní z našej školy, ktorí sa zapojili do projektu, ich práca nebola hodnotená školskou komisiou, ale komisiou projektu. Zapojením sa do projektu sme získali cenné informácie o projekte, o jej organizácii a pre žiakov to bola skúsenosť a možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami ostatných zapojených súťažiacich.

Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy v tomto projekte.