SOŠ Handlová

 • Výsledky prijímacieho konanie pre školský rok 2018/2019

  Prehľad výsledkov prijímacieho konania podľa študijných odborov - 17.5.2018

  Čítať ďalej...  
 • Odborná stáž študentov vo Wrexhame

  Pred pár dňami sa plní zážitkov a nových anglických slovíčok vrátili zo stáže vo Walese žiaci 3.A triedy bilingválnej obchodnej akadémie. Pobyt sa uskutočnil v nádhernej časti Veľkej Británie - vo Walese, konkrétne v meste Wrexham.

  Keďže sme tam strávili tri týždne, zážitkov a vedomostí je viac než dosť. Okrem učenia sa angličtiny sme mali možnosť prezrieť si známy futbalový štadión Manchester United, kde sa najviac páčilo chalanom. Dievčatá zaujala úžasná waleská príroda, ale tiež nemali strach vyliezť na samý vrch horolezeckej steny, či prejsť sa po úzkom, ale zato vysokom aquadukte. Áno, správne čítate, aquadukt, nie viadukt. Tento waleský pochádza ešte z rímskych čias a dodnes je využívaný na rekreačnú (nie najlacnejšiu) plavbu.

  Čítať ďalej...  
 • "Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

  Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

  Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

  Čítať ďalej...  
 •  Darovanie krvi

  27. marec 2018 – na pôde našej školy sa uskutočnilo opäť darovanie krvi, výnimočná akcia. Študenti si uvedomili, že v živote človeka je veľmi dôležité všímať si aj iných, veď koľkí potrebujú pomoc od druhých. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Vyše 50 študentov nabralo odvahu a rozhodli sa darovať krv. Odmena za tento nesebecký čin nebola materiálna, ale pocit vykonaného dobrého skutku ju určite prekonal. Vďaka nim si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život.

  Čítať ďalej...  
 • IX. ročník súťaže Ekonomický tím

  Dňa 28.3.2018 sa v audioučebni našej školy konal 9.ročník inovovanej súťaže "Ekonomický tím". Zúčastnilo sa jej 5 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

  Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, úlohy na odhad, reťazovka, znalosť krajín EÚ, prehľad o bankovkách, logách firiem, politikov , atď.).

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Best in English - Angličtinár roka

Dňa 30. novembra sa SOŠ Handlová zapojila do celoeurópskej súťaže Best in English - Angličtinár roka. Do súťaže, ktorá pozostávala zo 60 minútového online testu, sa zapojilo 694 stredných škôl z 28 krajín. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 107 študentov. Najlepšie zo študentov našej školy si počínal Viktor Šmidák zo 4.A triedy, ktorý získal 108,5 bodov zo 124 možných. Na delenom druhom mieste v rámci školy sa umiestnili Sára Čepcová z 1.A a Roland Bednár z 5.L triedy. Obaja získali zhodne po 107 bodov. Všetkým účastníkom gratulujeme a ďakujeme za účasť."