SOŠ Handlová

Tretíkrát ocenenie TOP výrobok pre SOŠ Handlová!

V dňoch 26.4.201628.4.2016 sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex konal 24.ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl Mladý tvorca. Jej súčasťou je každoročne aj súťaž o TOP výrobok.

Účelom súťaže je oceniť výrobky zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva SR. Organizačným garantom je sekcia inovácií a podnikateľského prostredia Ministerstva hospodárstva SR. Odborným garantom je sekcia priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva SR.

Študenti Strednej odbornej školy Handlová získali ocenenie TOP výrobok v kategórii strojárstvo už tretí krát! V tomto ročníku to boli študenti Peter Čapkovič a Rastislav Tužinský zo IV.A odboru mechatronika. Ich oceneným súťažným výrobkom bola vlastnoručne vyrobená 3D tlačiareň.

Program tohto ročníka Mladého tvorcu bol obohatený o ďalšie súťaže. Jednou z nich bola aj súťaž HackLAN, zameraná na preverenie bezpečnosti sietí. Naši študenti odboru mechanik počítačových sietí Martin Tonhauzer a Andrej Koberčík sa stali víťazmi tejto súťaže. Niet sa čo diviť, veď v minulom roku získali pre SOŠ Handlová 2. miesto v Prahe a Martin sa dostal aj do TOP 20 v súťaži NetRiders: Europe, Russian Federation and CIS. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ing. Mariana Chalmovská, Ing. Ján Krausko