SOŠ Handlová

Študijný pobyt žiakov v Plzni

V dňoch 14.5. – 26.5 2017 sa 12 študentov odboru mechatronika a technické lýceum zúčastnilo študijného pobytu na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Plzni.

Počas vyučovania, v dielňach stredného odborného učilišťa, sa oboznámili s rádiofrekvenčnými systémami XComfort, ktoré slúžia na modernizáciu elektroinštalácií v modernom bývaní - ovládanie dverí, osvetlenia, vykurovania či chladenia.

V otvorenej elektronickej platforme Arduino študenti programovali funkcie semaforov.

Pomocou spájkovania a SMD stavebnice vytvárali rôzne elektronické hračky a praktické pomôcky.

V rámci vyučovania navštívili aj školiace stredisko pre prácu pod vysokým napätím v Křimiciach.

Na záver študijného pobytu, po obhajobe svojich záverečných prác, získali certifikát absolventa odbornej praxe v projekte Erasmus+ „My vieme, vy viete, ale spolu dokážeme viac“, ktoré im predal riaditeľ učilišťa Ing. Jaroslav Černý a zástupca pre praktické vyučovanie p. Bohumír Sobotka.

Súčasťou študijného pobytu bolo aj poznávanie mesta Plzeň. Hneď v prvý deň vyšliapali na vežu gotickej katedrály sv. Bartolomeja. So svojimi 102,26 m je to najvyššia veža v Českej republike. Z nej si pozreli, kam po 12 hodinách vlastne docestovali. V iné dni preskúmali aj podzemie mesta Plzeň, kde sa v labyrinte chodieb, pivníc a studní okrem iného dozvedeli, prečo je v znaku Plzne ťava. V pivovare sa oboznámili so súčasnou aj historickou výrobou piva a mohli zistiť, ako chutí chmeľ.

Na odbornej exkurzii v Dopravných podnikoch mesta Plzeň videli, ako funguje dopravný dispečing, ako sa čistí, opravuje a renovuje viac ako 600 električiek, trolejbusov a autobusov, ktorými sa za tie dva týždne vozili.

Posledný deň navštívili aj plzenskú zoologickú a botanickú záhradu.

Voľný čas trávili študenti podľa vlastného uváženia prehliadkou mesta, vo fitnes, na plavárni a niektorí si boli pozrieť aj muzikál Kdyby tisíc klarinetu.

Cez víkend sa pobavili v Techmánii a plzenskom planetáriu. Zábavnou formou si overili platnosť fyzikálnych zákonov, svoje poznatky a schopnosti pri riešení rôznych matematických hlavolamov a hrách.

Na celodennom výlete si prezreli zámok Konopište, kde je vystavená zbierka starých zbraní a loveckých trofejí Františka Ferdinanda d´Este, ktorý za svoj život ulovil viac ako 280 000 kusov zveri.

Všetky svoje aktivity v škole aj mimo nej si fotili a natáčali, aby ich mohli využiť vo svojich prezentáciách.

Ing. Janka Dežerická, Mgr. Iveta Dobrotková