SOŠ Handlová

Rozšírenie kompetencií učiteľov CAD systémov o CAM systém

Stredná odborná škola v Handlovej získala finančné prostriedky vo výške 1440 eur na realizáciu rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017. Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre výučbu grafických systémov v jednotnom prostredí CAD/CAM : Autodesk Inventor a jeho aplikácii Autodesk Inventor HSM. Tento zámer chceme dosiahnuť vzdelávaním učiteľov s aprobáciou na odborné strojárske predmety. Na škole využívame v súčasnosti v predmete grafické systémy softvér Autodesk Design Academy – Inventor, ktorý sme získali v uplynulom školskom roku v rámci projektu Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole Handlová. V rámci predmetu CNC programovanie využívame softvér Solid CAM. Našou snahou je zjednotiť prostredie CAD a CAM.

Vzdelávaním učiteľov odborného predmetu CAD systémy chceme rozšíriť ich kompetencie o CAM systém, čo nám umožní vytvorenie jednotnej vzdelávacej stratégie s využitím softvéru Autodesk Inventor a aplikácie Autodesk Inventor HSM.

Projekt sa realizuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výstupy projektu:

CNC programovanie pre 4. ročník odboru mechatronika

Zbierka riešených úloh HSM

Príklady:

frézovanie - č.1           frézovanie - č.2           frézovanie - č.3           frézovanie - č.4          

frézovanie - č.5           frézovanie - č.6           frézovanie - č.7           frézovanie - č.8

sústruženie - č.1         sústruženie - č.2          sústruženie - č.3         sústruženie - č.4          

sústruženie - č.5         sústruženie - č.6          sústruženie - č.7