SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Pre deviatačky a deviatakov

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

V tomto odbore bude učiť prírodovedné a odborné predmety 15 vybraných učiteľov vyškolených v rámci národného projektu IT academia – vzdelávanie pre 21. storočie. Dôraz sa bude klásť na kvalitu vyučovania matematiky, fyziky, programovania, počítačových sietí, IoT a ECDL.

Kvalitu vzdelávania v matematike a fyzike má na starosti skupina vyučujúcich pod vedením Ing. Dušana Botku. Informatiku s dôrazom na programovanie bude učiť skupina Ing. Stanislava Dolníka. V laboratóriu počítačových sietí Ťa privíta a IoT Ťa bude učiť Ing. Ján Krausko a Bc. Maroš Matejov. Vo vedeckom labáku (IT Sciencelab) sa najčastejšie stretneš s Ing. Alenkou Kubovou a Bc. Marošom Matejovom. Tvoj európsky vodičák na počítač – ECDL má na starosti Mgr. Viera Pallerová.

Cieľom je vychovať absolventov, ktorí budú ďalej pokračovať v štúdiu na technických vysokých školách alebo sa ihneď uplatnia na trhu práce.

Odbor je vhodný hlavne pre chlapcov aj dievčatá, ktoré sú skôr technicky zamerané a snažia sa na počítačoch aj vzdelávať a niečo tvoriť nielen sa zabávať a hrať.

Výhodou pre uchádzača môže byť logické myslenie, výborné a veľmi dobré výsledky z matematiky, fyziky, angličtiny a informatiky.

  víťaz národného kola súťaže Networking Academy Games kategórie stredoškolákov jednotlivcov Andrej Koberčík
    zľava: Róbert Belanec, Dušan Rus, Andrej Koberčík - víťazi kategórie trojčlenných stredoškolských tímov

Ing. Ján Krausko
Cisco Academy
Handlova SOŠ Handlová