SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Pre deviatačky a deviatakov

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

V tomto odbore bude učiť prírodovedné a odborné predmety 15 vybraných učiteľov vyškolených v rámci národného projektu IT academia – vzdelávanie pre 21. storočie. Dôraz sa bude klásť na kvalitu vyučovania matematiky, fyziky, programovania, počítačových sietí, IoT a ECDL.

Kvalitu vzdelávania v matematike a fyzike má na starosti skupina vyučujúcich pod vedením Ing. Dušana Botku. Informatiku s dôrazom na programovanie bude učiť skupina Ing. Stanislava Dolníka. V laboratóriu počítačových sietí Ťa privíta a IoT Ťa bude učiť Ing. Ján Krausko a Bc. Maroš Matejov. Vo vedeckom labáku (IT Sciencelab) sa najčastejšie stretneš s Ing. Alenkou Kubovou a Bc. Marošom Matejovom. Tvoj európsky vodičák na počítač – ECDL má na starosti Mgr. Viera Pallerová.

Cieľom je vychovať absolventov, ktorí budú ďalej pokračovať v štúdiu na technických vysokých školách alebo sa ihneď uplatnia na trhu práce.

Odbor je vhodný hlavne pre chlapcov aj dievčatá, ktoré sú skôr technicky zamerané a snažia sa na počítačoch aj vzdelávať a niečo tvoriť nielen sa zabávať a hrať.

Výhodou pre uchádzača môže byť logické myslenie, výborné a veľmi dobré výsledky z matematiky, fyziky, angličtiny a informatiky.

  víťaz národného kola súťaže Networking Academy Games kategórie stredoškolákov jednotlivcov Andrej Koberčík
    zľava: Róbert Belanec, Dušan Rus, Andrej Koberčík - víťazi kategórie trojčlenných stredoškolských tímov

Ing. Ján Krausko
Cisco Academy
Handlova SOŠ Handlová