SOŠ Handlová

Práce grafikov

Zátišie s ovocím

Ivana Uramová
IV.B
Nikola Smoleňová
IV.B
Samuel Špánik
IV.B

Vesmír

Ivana Uramová
IV.B
Jakub Hromádka
IV.B
Monika Hepnerová
IV.B
Roderika Minichová
IV.B
Samuel Špánik
IV.B
Sandra Manová
IV.B

 

25 rokov Matematického klokana

Adam Kmeť
III.B
Dominika Bubelínyová
III.B
Erik Michale
III.B
Martina Kissová
III.B
Natália Nemčeková
III.B
Ján Tóth
III.B
Mário Kobzák
III.B
Samo Mello
III.B

Kalendár

Adam Kmeť
III.B
Peter Pavlovič
II.B

Návrh dizajnu webovej stránky

Emil Prištic
II.B
Mário Kobzák
III.B
Mário Kobzák
III.B

Voľná téma

Adam Kmeť
III.B
Ján Tóth
III.B
Róbert-Halász
III.B
Dong Duong Hoang
I.B
Dong Duong Hoang
I.B
Dong Duong Hoang
I.B
Dong Duong Hoang
I.B
Dong Duong Hoang
I.B
Dong Duong Hoang
I.B