SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

SOŠ Handlová zrenovovala hľadisko

Projekt "Miesto, kde to žije" sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácií SPP.

Stredná odborná škola v Handlovej sa už po druhýkrát zapojila do programu SPPoločne, ktorý je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Účelom nadačného fondu je podpora projektov na podporu z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít za účelom zlepšenia kvality ich života v rámci troch regiónov Slovenskej republiky.

Naša škola uspela v kategórií SPPoločne pre domovinu a na základe výsledkov verejného hlasovania získala finančnú podporu vo výške 6000 eur. Ústrednou myšlienkou projektu bolo renovovanie hľadiska okolo futbalového ihriska a zároveň posilnenie environmentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce v prospech širokej verejnosti, mládeže, priaznivcov spoločenských podujatí. Vynovené hľadisko umožní organizovať zo strany školy ale aj mesta podujatia pod holým nebom, pri ktorých nebude problém so sedením. Okrem renovácie hľadiska, zahŕňal tento projekt aj zveľadenie okolia priestoru hľadiska dobrovoľníkmi a odstránenie nepotrebnej zelene. Pôjde tak o posilnenie environmentálnej výchovy u žiakov, mladých ľudí, ale aj o uvedomenie si, že prostredie okolo nás treba zveľaďovať a nie ničiť a škodiť všetkým.

Naplnenie cieľa zároveň oživí areál mladými ľuďmi, ktorí vyhľadávajú miesto na oddych, relaxovanie a spoločenské podujatia. V areáli chýbal priestor na sedenie, kde by žiaci mohli tráviť teplé dni počas voľných hodín vonku alebo si urobiť hodinu na čerstvom vzduchu. Naplánované projektové aktivity by mali prispieť k vytvoreniu väčších príležitostí, kde by žiaci školy, ľudia a okolitá verejnosť trávili voľný čas, spríjemnili si chvíle pokoja, oddychu na čerstvom vzduchu a pri akciách sa mohli kultúrne vyžiť. Zveľadí sa samotný areál, vytvorí plnohodnotný priestor.

Projektové aktivity

 • Publicita projektu – zverejnenie článku o začatí realizácie projektu na stránke školy
 • Vyčistenie hľadiska a jeho okolia od nepotrebnej zelene
 • zakúpenie materiálu potrebného na renováciu hľadiska, čo zahŕňa betónovú zmes, armovací materiál, hutný materiál, materiál na výrobu sedadiel, farbu a lak na drevo
 • úprava hľadiska vlastnými silami vďaka dobrovoľníkom z radov študentov, verejnosti a pedagogických pracovníkov (vyrovnanie štadióniek a zatmelenie medzier medzi jednotlivými štadionkami)
 • skonštruovanie sedadiel, ktoré tvoria základ hľadiska, upevnenie a nalakovanie aby boli odolné voči nepriaznivému počasiu.
 • dňa 11.12.2014, sa uskutočnilo otvorenie hľadiska na ktoré sme pozvali širokú verejnosť, žiakov a pedagogických zamestnancov SOŠ Handlová, žiakov a učiteľov okolitých základných škôl a priateľov športu a spoločenských podujatí.
 • poslednou aktivitou je publicita projektu. Článok k ukončeniu projektu bol zverejnený na stránke www.zssha.edu.sk a na stránke zriaďovateľa www.tsk.sk.

Mgr. Lucia Madajová