SOŠ Handlová

Odbory pre prvákov v školskom roku 2019/2020

Pre školský rok 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
odborné vzdelávanie v anglickom a v nemeckom jazyku pre chlapcov aj dievčatá len z 9. ročníka ZŠ
 

4-ročné študijné odbory:

2561 M informačné a sieťové technológie  
2675 M elektrotechnika  
2679 K mechanik mechatronik DUÁLNE VZDELÁVANIE vo firmách Brose a GeWis  
2682 K mechanik počítačových sietí  
3447 K grafik digitálnych médií  

3-ročné učebné odbory:

6475 H 00 technicko-administratívny pracovník  
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia DUÁLNE VZDELÁVANIE vo firme Scheuch s.r.o.  
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika DUÁLNE VZDELÁVANIE vo firme Hornonitrianske bane Prievidza a.s.