SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Organizácia školského roka 2017/2018

Vyučovanie:

1. polrok

1.9.2017 - 31.1.2018

vyučovanie sa začína

4.9.2017, končí 31.1.2018

2.polrok

1.2.2018 - 30.6.2018

vyučovanie sa začína

1.2.2018, končí 29.6.2018

 

 

Prázdniny:

jesenné prázdniny

30.- 31.10.2017

vyučovanie sa začína

2.11.2017 (štvrtok)

vianočné prázdniny

23.12.2017 - 5.1.2018

vyučovanie sa začína

8.1.2018 (pondelok)

polročné prázdniny

2.2.2018 (piatok)

vyučovanie sa začína

5.2.2018 (pondelok)

jarné prázdniny

19. 2.- 23.2.2018

vyučovanie sa začína

26.2.2018 (pondelok)

veľkonočné prázdniny

29. 3. - 3. 4. 2018

vyučovanie sa začína

4.4.2018 (streda)

letné prázdniny

2.7.- 31.8.2018

 

Dni pracovného pokoja - kedy sa nevyučuje (mimo sviatkov v čase prázdnin)

15.9.2017 - Sedembolestná Panna Mária
17.11.2017 - Deň boja za slobodu a demokraciu
1.5.2018 - Sviatok práce
8.5.2018 - Deň víťazstva nad fašizmom

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád a pokyny k spracovaniu podkladov budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Pracovné porady a pedagogické rady

Uskutočnia sa pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem septembra a mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

V prípade potreby sa na operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v kinosále  budova B o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

 

Termín konania maturitnej skúšky

Náhradný a opravný termín - mimoriadne skúšobné obdobie v septembri

 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 18. 9. 2017 (pondelok)
 • teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky - 18. - 19. 9. 2017 (pondelok a utorok)

Náhradný a opravný termín – mimoriadne skúšobné obdobie vo februári

 • presný termín bude určený po absolvovaní náhradného a mimoriadneho termínu v mesiaci september

Riadne skúšobné obdobie

 • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v predmetoch

 

- slovenský jazyk a literatúra

13.3.2018

- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

14.3.2018

- matematika

15.3.2018

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • 10. - 13. apríl 2018

 

 • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 16.- 20. apríla 2018
 • ústna časť maturitných skúšok - 4.6. - 8.6. 2018
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom - 25. 5. 2018
 • akademický týždeň (voľno) - 28. 5. - 1. 6. 2018

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita

Záverečné skúšky učebných odborov

Náhradný a opravný termín – mimoriadne skúšobné obdobie v septembri

 • písomná časť 18. september 2017 ( pondelok )
 • praktická časť 19. - 20. september 2017 (utorok a streda )
 • ústna časť 21. septembra 2017 ( štvrtok )

Náhradný a opravný termín – mimoriadne skúšobné obdobie vo februári

 • presný termín bude určený po absolvovaní náhradného a opravného termínu v mesiaci september

Riadne skúšobné obdobie

 • písomná časť - 18. jún 2018 (pondelok)
 • praktická časť - 19. - 20. jún 2018 (utorok a streda)
 • ústna časť - 21. jún 2018 (štvrtok)
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 12. jún 2018

 • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 13. jún 2018 - 15. jún 2018

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2017/2018. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia

dennou dochádzkou aj pobytovou formou 8. - 15. 9.2017

Kurz pohybových aktivít

1. ročník - február 2018
2. ročník - 18. - 22. 9. 2017

Prípadné zmeny a upresnenia budú spracované v organizačnom zabezpečení kurzov.

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/