SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Organizácia školského roka 2019/2020

Vyučovanie:

1. polrok

1.9.2019 - 31.1.2020

vyučovanie sa začína

2.9.2019

vyučovanie podľa rozvrhu sa začína

3.9.2019

vyučovanie v 1.polroku končí

31.1.2020

2.polrok

1.2.2020 - 30.6.2020

vyučovanie sa začína

4.2.2020

vyučovanie v 2.polroku končí

30.6.2020

 

 

Prázdniny:

 

jesenné prázdniny

30. - 31.10.2019

posledný deň vyučovania

29.10.2019 (utorok)

vyučovanie sa začína

4.11.2019 (pondelok)

vianočné prázdniny

23.12.2019 - 7.1.2020

posledný deň vyučovania

20.12.2019 (piatok)

vyučovanie sa začína

8.1.2020 (streda)

polročné prázdniny

3.2.2020

posledný deň vyučovania

31.1.2020 (piatok)

vyučovanie sa začína

4.2.2020 (utorok)

jarné prázdniny

24.-28.2.2020

vyučovanie sa začína

2.3.2020 (pondelok)

veľkonočné prázdniny

9.-14.4.2020

vyučovanie sa začína

15.4.2020 (streda)

letné prázdniny

1.7.- 31.8.2020

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád:

 • za 1. štvrťrok - 21.11.2019 (štvrtok)
 • za 1. polrok - 28.1.2020 (utorok)
 • za 3. štvrťrok - 16.4.2020 (štvrtok)
 • za 2.polrok - 23.6.2020 (utorok)

Záverečná klasifikačná porada pre končiace štvrté ročníky sa sa určí po stanovení termínu maturitných skúšok OŠ OU v sídle kraja.

Záverečná klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky sa uskutoční dňa 8.6.2020 (pondelok).

Pracovné porady a pedagogické rady

Pracovné porady sa uskutočnia pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

V prípade potreby sa na operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v kinosále budova B o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

 

Predmetové komisie

Termíny pravidelných zasadnutí predmetových komisií sa uskutočnia v mesiacoch august 2019, november 2019, február 2020 a apríl 2020. Termíny zasadnutí predmetových komisií s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

 

Prijímacie konanie

 Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

 

Termín konania maturitnej skúšky

Náhradný a opravný termín - mimoriadne skúšobné obdobie v septembri

 • teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky - 12. - 13. 9. 2019 (streda - štvrtok)

Náhradný a opravný termín – mimoriadne skúšobné obdobie vo februári

 • presný termín bude určený po absolvovaní náhradného a mimoriadneho termínu v mesiaci september

Riadne skúšobné obdobie

 • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v predmetoch

 

- slovenský jazyk a literatúra

17.3.2020 (utorok)

- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

18.3.2020 (streda)

- matematika

19.3.2020 (štvrtok)

 

 • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 30.3 - 2.4.2020
 • ústna časť maturitných skúšok - 18.-22.5.2020
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom - 7. 5. 2020 (štvrtok)
 • akademický týždeň (voľno) - 5 pracovných dní pred termínom ústnej časti maturitných skúšok - 11. -15. 5. 2020

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Záverečné skúšky učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

 • písomná časť - 16. jún 2020 (utorok)
 • praktická časť - 17. - 18. jún 2020 (streda a štvrtok)
 • ústna časť - 19. jún 2020 (piatok)
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 10. jún 2019 (streda)

 • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 11. jún 2020- 15. jún 2020 (štvrtok, piatok a pondelok)

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2019/2020. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia

Uskutoční sa dennou dochádzkou aj pobytovou formou – termín bude zverejnený v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Kurz pohybových aktivít

1. ročník - 27.-31.1.2020 a v priebehu mesiaca marec
2. a 3. ročník - 22. - 26.6.2020

Prípadné zmeny a upresnenia budú spracované v organizačnom zabezpečení kurzov.

Legislatíva

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/