SOŠ Handlová

Európsky týždeň odborných zručností 2016

VET Week 2016 Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá je základným kameňom tzv. New Skills Agenda pre Európu. Hlavným cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu, zabezpečiť kvalitný rozvoj ľudského kapitálu a zvýšiť zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast Európy.

Oficiálny termín podujatia je 5. – 9. december 2016, kedy budú prebiehať rôzne aktivity v rámci celej EÚ.Do projektu sa dá prihlásiť aj s aktivitami, ktoré spĺňajú kritériá a napĺňajú ciele projektu, a to od 1.9.2016 do 31.12.2016.

Stredná odborná škola Handlová v spolupráci s personálnou spoločnosťou ADECCO, ktorá je svetovým lídrom v poskytovaní riešení oblasti ľudských zdrojov, v rámci tejto iniciatívy Európskej komisie pripravila zaujímavé aktivity pre svojich študentov.

Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa bude konať v čase od 10.30 h do 12.00 h prednáška zameraná na aktuálne informácie o ekonomickej situácii v krajine a o jej vplyve na regionálny trh práce. Študenti štvrtého ročníka budú mať možnosť pripraviť si vlastný životopis, simulovať pracovný pohovor, vyskúšať si svoju pozornosť, diskutovať o aktuálnom trhu práce a výške miezd v ich profesiách. Dostanú cenné rady ako uplatniť svoj talent a aké kroky treba podniknúť, aby uspeli na trhu práce. Adecco Slovakia tiež predstaví svoje projekty spoločenskej zodpovednosti.

Kľúčové posolstvá Európskeho týždňa odborných zručností sú: Každý má nejaký talent. Niektoré talenty hneď vidno, iné treba objaviť. Odborné vzdelávanie a príprava sú múdrou voľbou, sú zábavné a vedú k excelentnosti vzdelania, k vysoko kvalitným pracovným miestam a väčšej zamestnateľnosti. Kvalitnou odbornou prípravou sa rozvíja tvorivý a inovačný potenciál študentov.