SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku

DK Handlová podal na Ministerstve spravodlivosti projekt venovaný ľudským právam, boju proti extrémizmu a intolerancii s názvom POSOLSTVO. Uvedeného projektu mala možnosť zúčastniť sa aj naša škola spolu so žiakmi a zástupcami všetkých škôl v Handlovej.

Jednou z aktivít bola návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku ktorej sa zúčastnilo 8 vybraných žiakov našej školy, pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Jana Kubáleková.

Zájazd sa konal v dňoch - utorok 6. 6. 2017 do stredy 7. 6. 2017, ubytovaní sme boli v Lubline.

V stredu sme sa zúčastnili prehliadky koncentračného tábora Majdanek - ktorý je súčasťou mesta Lublin. Prehliadka trvala približne 2,5 hodiny.

Koncentračné tábory súvisia s porušovaním ľudských práv a najmä zákonov o spravodlivom súdnom procese. Koncentračný tábor Majdánek slúžil rôznym cieľom:

 • od miesta dočasnej izolácie osôb, o ktorých osude sa rozhodlo neskôr,
 • cez tábor nútenej práce, teda otrockej,
 • až po miesto fyzickej likvidácie uskutočňovanej rôznymi metódami.

Väzenie bolo realizované vo forme barakov na oplotenom a stráženom území. Táto „továreň na smrť“ bola miestom koncentrácie ľudí pred ich úmyselnou záhubou v špeciálne preto skonštruovaných zariadeniach na zabíjanie v plynových komorách a neskôr likvidáciou tiel v krematóriu. Tento vyhladzovací tábor bol vytvorený počas druhej svetovej vojny hitlerovským Nemeckom. Podľa odhadov na základe kapacity tábora a množstva nájdeného ošatenia a obuvi, zahynulo najmenej 400 000 židovských obetí, celkovo asi 1,5 milióna osôb všetkých národností.

Počas spiatočnej cesty domov sme mali možnosť si prehliadnuť pamätník Dukla, pri ktorom sú pochovaní príslušníci 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli počas trvania Karpatsko – duklianskej operácie.

Za veľmi zaujímavé a pútavé informácie zo života obetí koncentračného tábora Majdanek v Poľsku z obdobia 2. svetovej vojny vďačíme Mgr. Branislavovi Čukanovi, ktorý spolu s Mgr. Jarmilou Žiškovou oslovil našu školu projektom POSOLSTVO. Za účasť v projekte ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Jana Kubáleková