SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku

DK Handlová podal na Ministerstve spravodlivosti projekt venovaný ľudským právam, boju proti extrémizmu a intolerancii s názvom POSOLSTVO. Uvedeného projektu mala možnosť zúčastniť sa aj naša škola spolu so žiakmi a zástupcami všetkých škôl v Handlovej.

Jednou z aktivít bola návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku ktorej sa zúčastnilo 8 vybraných žiakov našej školy, pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Jana Kubáleková.

Zájazd sa konal v dňoch - utorok 6. 6. 2017 do stredy 7. 6. 2017, ubytovaní sme boli v Lubline.

V stredu sme sa zúčastnili prehliadky koncentračného tábora Majdanek - ktorý je súčasťou mesta Lublin. Prehliadka trvala približne 2,5 hodiny.

Koncentračné tábory súvisia s porušovaním ľudských práv a najmä zákonov o spravodlivom súdnom procese. Koncentračný tábor Majdánek slúžil rôznym cieľom:

 • od miesta dočasnej izolácie osôb, o ktorých osude sa rozhodlo neskôr,
 • cez tábor nútenej práce, teda otrockej,
 • až po miesto fyzickej likvidácie uskutočňovanej rôznymi metódami.

Väzenie bolo realizované vo forme barakov na oplotenom a stráženom území. Táto „továreň na smrť“ bola miestom koncentrácie ľudí pred ich úmyselnou záhubou v špeciálne preto skonštruovaných zariadeniach na zabíjanie v plynových komorách a neskôr likvidáciou tiel v krematóriu. Tento vyhladzovací tábor bol vytvorený počas druhej svetovej vojny hitlerovským Nemeckom. Podľa odhadov na základe kapacity tábora a množstva nájdeného ošatenia a obuvi, zahynulo najmenej 400 000 židovských obetí, celkovo asi 1,5 milióna osôb všetkých národností.

Počas spiatočnej cesty domov sme mali možnosť si prehliadnuť pamätník Dukla, pri ktorom sú pochovaní príslušníci 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli počas trvania Karpatsko – duklianskej operácie.

Za veľmi zaujímavé a pútavé informácie zo života obetí koncentračného tábora Majdanek v Poľsku z obdobia 2. svetovej vojny vďačíme Mgr. Branislavovi Čukanovi, ktorý spolu s Mgr. Jarmilou Žiškovou oslovil našu školu projektom POSOLSTVO. Za účasť v projekte ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Jana Kubáleková