SOŠ Handlová

Remeslo má zlaté dno

Dňa 23.11.2017 na našej škole sa uskutočnili „Dni techniky“, v rámci ktorých prebehla súťaž „Remeslo má zlaté dno“.

Žiaci vytvorili šesť trojčlenných družstiev. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti bol písomný test, týkajúci sa prevodov a základných strojových súčiastok a v časti praktickej si vyskúšali svoju šikovnosť napríklad v skrutkovaní, spájaní plošných spojov, skladaní prevodov z lega.

Súťažné družstvá:

2.J mos  - Lukáš Gatial, Miroslav Cicko, Andrej Matuščín
2.E tl - Adam Hajro, Róbert Siekel, Juraj Grolmus
2.E mec - Andrej Tonhajzer, Peter Doletina, Jakub Haneš
3.J mos - Adrian Haulík, Roman Slovák, Jozef Jančovič
3.E tl - Marek Fodor, Matúš Gašparík, Martin Čapliar
3.E mec - Dávid Rosival, Stanislav Hudák, Pavel Kňazovič

Celkové umiestnenie:

  1. miesto – 3.E mechatronika
  2. miesto- 2.E technické lýceum
  3. miesto – 2.E mechatronika

Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť v súťaži.