SOŠ Handlová

Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8

vyslovuje poďakovnie

Slovenským elektrárňam, a.s., členovi skupiny Enel

za poskytnutie finančných darov