SOŠ Handlová

Úspešný grafik z Handlovej

V dňoch 31.3. a 1.4. sa konala na FIIT v Bratislave celoštátna konferencia JuniorInternet 2017, ktorá je odrazovým mostíkom pre mladých kreatívnych ľudí v oblasti dizajnu, tvorby webových stránok a aplikácií. Pre súťažiacich je pripravených 6 kategórií - JuniorWeb, JuniorApp, JuniorDizajn, JuniorBlog, JuniorLaern a JuniorText.

Z našej školy sa tento rok do súťaže zapojili traja žiaci, z ktorých porota vybrala v rámci hodnotenia v neverejnom kole žiaka 1.B triedy odboru grafik digitálnych médií Ivana Hoanga.

Ivan sa do súťaže zapojil so svojimi grafickými prácami vytvorenými na grafickom tablete. V Bratislave si tieto práce objahoval pred odbornou porotou a ďalšími súťažiacimi. Na konferencii bol pripravený bohatý program, plný prednášok, diskusií a prezentácií. Počas konferencie je možné nájsť si priateľov s rovnakými záujmami, nadviazať cenné kontakty alebo dohodnúť spoluprácu na projektoch.

Ďakujeme Ivanovi za reprezentáciu školy