SOŠ Handlová

Budúcnosť jadrovej energetiky – realita a mýty

V období od 2.10. - 13.10.2017 prebiehala na našej škole v spolupráci so Slovenskými elektrárňami a.s. súťaž na tému „Budúcnosť jadrovej energetiky – reality a mýty“.

Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách :

  • A - odborná prezentácia v stanovenom rozsahu
  • B - grafický návrh plagátu v stanovenom formáte

Do súťaže sa zapojilo celkovo 55 žiakov z toho v kategórii "A" 30 žiakov a v kategórii "B" 25 žiakov. Výberové hodnotenie prác prebiehalo v dňoch 16. a 17. októbra 2017. Do záverečnej obhajoby prác pred členmi odbornej komisie, ktorá sa konala 18.októbra 2017, postúpilo 5 prác z každej kategórie.

Víťazmi sa stali v kategórii A,

1. miesto Tobias Ján Jamriška trieda III.C
2. miesto Róbert Grác trieda III.C
3. miesto Dávid Hradňanský,Patrik Seifert trieda II.C

v kategórii B,

1. miesto Lukáš Krško
trieda IV.B
2. miesto Matúš Pavkeje
trieda III.B
3. miesto Vladislav Chudík
trieda II.B

Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v jednotlivých kategóriách sa zúčastnia exkurzie do najmodernejšieho interaktívneho zábavno-vzdelávacieho informačného centra o energii a výrobe elektriny –Energolandu v Mochovciach.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so Slovenskými elektrárňami a.s. v oblasti projektových aktivít.