SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Odborná stáž študentov SOŠ Handlová na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

V dňoch 5. až 9. februára 2018 sa zúčastnili vybraní študenti informatických odborov SOŠ Handlová odbornej stáže na Fakulte informatiky a informačných technológii (FIIT) STU, ktorej cieľom bola príprava na národné kolo súťaže Networking Academy Games (NAG). Stáž sa konala pod patronátom a vedením študenta 2. ročníka FIIT STU a absolventa našej školy Martina Tonhauzera.

Program odbornej stáže bol pestrý, no jeho podstatu tvorilo riešenie praktických úloh z oblasti konfigurovania sieti v Cisco laboratóriu FIIT STU. Laboratórne cvičenia prebiehali od rána do popoludňajších hodín a študenti sa na nich naučili veľa nových a užitočných vecí nie len pre akademické účely, ale aj pre prax.

Spestrením programu bola exkurzia vo firme Soitron, kde študenti mohli spoznať fungovanie a organizáciu IT spoločnosti a porozprávať sa so zamestnancami na jednotlivých oddeleniach. Veľkou motiváciou a inšpiráciou pre našich študentov boli aj prednášky a diskusie so zamestnancom FIIT STU Ing. Jakubom Šimkom, PhD a taktiež našim bývalým študentom, absolventom FIIT STU Ing. Metodom Rybárom.

Na záver treba povedať, že akcie takéhoto typu majú pre žiakov obrovský význam a prínos, pretože neplnia len svoju primárnu funkciu (príprava žiakov na súťaž NAG), ale ukážu žiakom aj možnosti ich budúceho uplatnenia. Či už v akademickej, alebo firemnej sfére.