SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Odborná stáž študentov SOŠ Handlová na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

V dňoch 5. až 9. februára 2018 sa zúčastnili vybraní študenti informatických odborov SOŠ Handlová odbornej stáže na Fakulte informatiky a informačných technológii (FIIT) STU, ktorej cieľom bola príprava na národné kolo súťaže Networking Academy Games (NAG). Stáž sa konala pod patronátom a vedením študenta 2. ročníka FIIT STU a absolventa našej školy Martina Tonhauzera.

Program odbornej stáže bol pestrý, no jeho podstatu tvorilo riešenie praktických úloh z oblasti konfigurovania sieti v Cisco laboratóriu FIIT STU. Laboratórne cvičenia prebiehali od rána do popoludňajších hodín a študenti sa na nich naučili veľa nových a užitočných vecí nie len pre akademické účely, ale aj pre prax.

Spestrením programu bola exkurzia vo firme Soitron, kde študenti mohli spoznať fungovanie a organizáciu IT spoločnosti a porozprávať sa so zamestnancami na jednotlivých oddeleniach. Veľkou motiváciou a inšpiráciou pre našich študentov boli aj prednášky a diskusie so zamestnancom FIIT STU Ing. Jakubom Šimkom, PhD a taktiež našim bývalým študentom, absolventom FIIT STU Ing. Metodom Rybárom.

Na záver treba povedať, že akcie takéhoto typu majú pre žiakov obrovský význam a prínos, pretože neplnia len svoju primárnu funkciu (príprava žiakov na súťaž NAG), ale ukážu žiakom aj možnosti ich budúceho uplatnenia. Či už v akademickej, alebo firemnej sfére.