SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Odborná stáž študentov SOŠ Handlová na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

V dňoch 5. až 9. februára 2018 sa zúčastnili vybraní študenti informatických odborov SOŠ Handlová odbornej stáže na Fakulte informatiky a informačných technológii (FIIT) STU, ktorej cieľom bola príprava na národné kolo súťaže Networking Academy Games (NAG). Stáž sa konala pod patronátom a vedením študenta 2. ročníka FIIT STU a absolventa našej školy Martina Tonhauzera.

Program odbornej stáže bol pestrý, no jeho podstatu tvorilo riešenie praktických úloh z oblasti konfigurovania sieti v Cisco laboratóriu FIIT STU. Laboratórne cvičenia prebiehali od rána do popoludňajších hodín a študenti sa na nich naučili veľa nových a užitočných vecí nie len pre akademické účely, ale aj pre prax.

Spestrením programu bola exkurzia vo firme Soitron, kde študenti mohli spoznať fungovanie a organizáciu IT spoločnosti a porozprávať sa so zamestnancami na jednotlivých oddeleniach. Veľkou motiváciou a inšpiráciou pre našich študentov boli aj prednášky a diskusie so zamestnancom FIIT STU Ing. Jakubom Šimkom, PhD a taktiež našim bývalým študentom, absolventom FIIT STU Ing. Metodom Rybárom.

Na záver treba povedať, že akcie takéhoto typu majú pre žiakov obrovský význam a prínos, pretože neplnia len svoju primárnu funkciu (príprava žiakov na súťaž NAG), ale ukážu žiakom aj možnosti ich budúceho uplatnenia. Či už v akademickej, alebo firemnej sfére.