SOŠ Handlová

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. februára 2018 v priestoroch OA v Prievidzi sa konal XX. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti na tému „Občan a demokracia“. Našu školu reprezentovala žiačka III. A triedy Monika Balážiková, ktorá obsadila čestné 10. miesto.

Ing. Jana Kubáleková

Školské kolo olympiády ľudských práv

Dňa 8. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci III.A triedy. Otázky boli zostavené v súlade s požiadavkami témy „Občan a demokracia“.

Výsledky:

1. miesto- Vladimíra Bieliková
2. miesto- Ema Beňová
3.miesto – Romana Mihalovičová

V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 8. februára 2018 na OA v Prievidzi, našu školu bude reprezentovať Monika Balážiková. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s priebehom súťaže, atmosféra bola príjemná. Riešiteľom za účasť na olympiáde ďakujeme.

Školské kolo pripravili Ing. J. Kubáleková a Mgr. E. Buláková.