SOŠ Handlová

Odborná stáž študentov v Sokolniciach

Odborná stáž študentov tretieho ročníka na Strednej škole elektrotechnickej a energetickej v Sokolniciach v Českej republike

Príležitosť absolvovať stáž v partnerskej škole v Sokolniciach dostalo dvanásť tretiakov zo študijných odborov elektrotechnika a mechanik počítačových sietí. Mobilita sa uskutočnila v termíne od 3.10. – 14.10.2016 s cieľom skvalitnenia odborného vzdelávania a prípravy a vytvorenia úzkych väzieb medzi vzdelávaním a svetom práce.

Účastníci stáže nadobudli vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblastiach príbuzných svojmu odboru. Elektrotechnici v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, káblových technológií a prác vykonávaných pod napätím. Mechanici počítačových sietí v oblasti sieťových technológií a obnoviteľných zdrojov energie. Je predpoklad, že v budúcnosti budú schopní aplikovať tieto novozískané odborné kompetencie vo svojom odbore, v odborných predmetoch, v praxi, vo vlastných projektoch, čím sa aj zvýši šanca na uplatnenie na domácom a európskom trhu práce a motivácia v štúdiu. Okrem toho študenti získali skúseností z pobytu v inej krajine a rozvíjali také stránky svojej osobnosti ako komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť a adaptabilitu v nových, neznámych podmienkach a v cudzích pracovných kolektívoch.

Odborná príprava bola počas popoludní a víkendu doplnená aj rôznymi poznávacími a športovými podujatiami. Účastníci stáže mali možnosť navštíviť rôzne historické a prírodné zaujímavosti obce Sokolnice, mesta Brna a jeho okolia, ako napr. Mohylu mieru, Moravský kras a Punkevné jaskyne. Veľa voľného času venovali študenti športovo-zábavným aktivitám – posilňovaniu, tenisu, lezeniu na lezeckej stene v Hudy centre, bowlingu, stolnému tenisu, plávaniu a zábavným atrakciám v Aqualande Moravia v Pasohlávkach, jazdeniu na motokárach v KartAréne a hre v Laser game centre v Brne.

Odborná stáž sa uskutočnili vďaka podpore Európskej únie