SOŠ Handlová

Súťažné odbory na rok 2018/2019

01 Problematika voľného času
02 Matematika, fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo a farmakológia
07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 Informatika
12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika
13 História, filozofia, právne vedy
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Informácie vám poskytnú:

  • Z odborného hľadiska – vyučujúci odborných, prírodovedných a spoločensko – vedných predmetov
  • Z organizačného hľadiska – Ing. Mária Laurová (budova A, č. d. 302)