SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Súťažné odbory na rok 2017/2018

01 Problematika voľného času
02 Matematika, fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo a farmakológia
07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 Informatika
12 Elektrotechnika a hardware
13 História, filozofia, právne vedy
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Informácie vám poskytnú:

  • Z odborného hľadiska – vyučujúci odborných, prírodovedných a spoločensko – vedných predmetov
  • Z organizačného hľadiska – Ing. Görcsösová (B, č.21)