SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Stredná odborná škola Handlová otvorila nové streetballové ihrisko

V záujme skvalitnenia podmienok pre rozvíjanie športových a pohybových aktivít mladých ľudí sa vedenie Strednej odbornej školy v Handlovej rozhodlo vybudovať vo svojom areáli nové streetballové ihrisko s kvalitným povrchom. Táto myšlienka sa stala skutočnosťou aj vďaka projektu Nadácie SPP, SPP a Ekofondu. Projekt "Hrajte streetball, buďte fit, v dnešnej dobe je to hit“ postúpil do verejného on-line hlasovania a v ňom sa umiestnil na druhom mieste.

Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2013 za účasti prednostu Okresného úradu Prievidza JUDr. Ing. Jozefa Stopku, trénera basketbalového klubu MBK Handlová Karola Kučeru, riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku, zástupcu Gymnáziu I. Bellu v Handlovej Mgr. Františka Krajčoviča. Nechýbali ani žiaci Strednej odbornej školy, Gymnázia I. Bellu a mládeže z Handlovej.

Podujatie otvorilo vystúpenie tanečnej školy Volcano. Po úvodnom príhovore, poďakovaní SPP, Nadácii SPP v spolupráci s Ekofondom a všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu nového športoviska, nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky, ktorým sa streetballové ihrisko symbolicky odovzdalo do užívania žiakom školy a širokej verejnosti z okolia Handlovej. Sprievodným podujatím otvorenia bol streetballový zápas medzi hráčmi Strednej odbornej školy Handlová a Gymnáziom I. Bellu v Handlovej. Zápas sa skončil víťazstvom hráčov Strednej odbornej školy Handlová.

Streetballové ihrisko je určené nielen pre žiakov Strednej odbornej školy v Handlovej, ale aj širšiu verejnosť mesta Handlová, žiakov okolitých základných škôl a Gymnázia I. Bellu v Handlovej, basketbalistov MBK Handlová.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.