SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Stredná odborná škola Handlová otvorila nové streetballové ihrisko

V záujme skvalitnenia podmienok pre rozvíjanie športových a pohybových aktivít mladých ľudí sa vedenie Strednej odbornej školy v Handlovej rozhodlo vybudovať vo svojom areáli nové streetballové ihrisko s kvalitným povrchom. Táto myšlienka sa stala skutočnosťou aj vďaka projektu Nadácie SPP, SPP a Ekofondu. Projekt "Hrajte streetball, buďte fit, v dnešnej dobe je to hit“ postúpil do verejného on-line hlasovania a v ňom sa umiestnil na druhom mieste.

Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2013 za účasti prednostu Okresného úradu Prievidza JUDr. Ing. Jozefa Stopku, trénera basketbalového klubu MBK Handlová Karola Kučeru, riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku, zástupcu Gymnáziu I. Bellu v Handlovej Mgr. Františka Krajčoviča. Nechýbali ani žiaci Strednej odbornej školy, Gymnázia I. Bellu a mládeže z Handlovej.

Podujatie otvorilo vystúpenie tanečnej školy Volcano. Po úvodnom príhovore, poďakovaní SPP, Nadácii SPP v spolupráci s Ekofondom a všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu nového športoviska, nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky, ktorým sa streetballové ihrisko symbolicky odovzdalo do užívania žiakom školy a širokej verejnosti z okolia Handlovej. Sprievodným podujatím otvorenia bol streetballový zápas medzi hráčmi Strednej odbornej školy Handlová a Gymnáziom I. Bellu v Handlovej. Zápas sa skončil víťazstvom hráčov Strednej odbornej školy Handlová.

Streetballové ihrisko je určené nielen pre žiakov Strednej odbornej školy v Handlovej, ale aj širšiu verejnosť mesta Handlová, žiakov okolitých základných škôl a Gymnázia I. Bellu v Handlovej, basketbalistov MBK Handlová.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.