SOŠ Handlová

Krajské kolo súťaže Majster rétor/Master of rethoric v Trenčíne

Dňa 22. 11. 2017 Adam Šaray z 2.E triedy obsadil skvelé 3. miesto.

Vyhodnotenie školského kola súťaže Majster rétor/Master of rethoric

Dňa 7. 11. 2017

Kategória mladší žiaci (1. – 2. ročník)

  1. Adam Šaray 2. E
  2. Martin Švec 1. A
  3. Hana Húsenicová 1. A

Kategória starší žiaci

  1. Nikola Schönová 3. A
  2. Kristína Gašparovičová 4.A
  3. Gréta Pročková 3. A