SOŠ Handlová

MEĎ 2018

Európsky Inštitút Medi Copper Alliance vyhlásilo celoštátnu súťaž MEĎ pre žiakov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov.

Dňa 22.3.2018 sa tejto súťaže on-line zúčastnili naši žiaci III.E triedy, odbor technické lýceum so zameraním strojárstvo.

Každý žiak po prihlásení riešil:

  • 20 otázok o všeobecných znalostiach medi
  • 35 otázok z oblasti využitia medi a výrobkov medi v TZB
  • 5 príkladov na výpočet základných parametrov rozvodov v TZB

Žiak Šubík Štefan sa umiestnil na 58 mieste zo 194 prihlásených žiakov. Do súťaže sa prihlásilo 18 SOŠ a naši žiaci skončili na 9. mieste.

Všetkým súťažiacim ďakujem za reprezentáciu našej SOŠ.

Ing. J. Račáková