SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

3. ročník Krajskej súťaže - Majster Rétor – Master of Rhetoric

Dnešná doba si vyžaduje nielen spisovné vyjadrovanie sa v materinskom jazyku, ale aj ovládanie aspoň jedného svetového jazyka. Preto sa aj tento rok konala bilingválna súťaž v rétorike, ktorá bola určená všetkým stredoškolským študentom Trenčianskeho kraja, ktorí mali chuť ukázať svoje komunikačné schopnosti a pohotovosť nielen v slovenskom ale aj v anglickom jazyku.

Našu školu v anglickej verzii súťaže reprezentovali :

Nikola Schónová 2.A
Sára Čepcová 1.A
Benjamín Bolf 1.A

Sára Čepcová 1.A sa umiestnila na poprednom treťom mieste. Víťazke súťaže srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy v takej náročnej lingvistickej disciplíne , akou rétorika skutočne je.

Za odbornú pomoc pri príprave prezentácií študentských prác vďačíme Mgr. Marošovi Štorcelovi a za sprevádzanie študentov počas konania súťaže Ing. Jele Neuschlovej.

PaedDr. Andrea Polerecká