SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Tematické zážitkové vzdelávanie

26. októbra 2017 študenti Strednej odbornej školy v Handlovej navštívili v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania historické múzeum holokaustu v Seredi, hrad Červený kameň a historické centrum mesta Trnava.

Trenčiansky samosprávny kraj pridelil stredným školám účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied. Zapojili sme sa do výzvy TSK a získali finančné prostriedky na realizáciu projektu.

Prvou zástavkou na ceste zážitkového vzdelávania bolo múzeum v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k obdobiu riešenia židovskej otázky. Pod vedením lektorov absolvovali študenti program pozostávajúci z prednášky a prehliadky. Videli dokument o výpovedi starej pani, ktorá prežila detstvo v tábore, lektori prezentovali príbehy detí, ktoré sa do koncentračného tábora dostali, ako boli pracovne zneužívané, diskriminované, rozprávali o prenasledovaní Židov. V rámci prehliadky mohli vidieť rôzne dobové artefakty – topánky, detský kočík... .

Následne cesta pokračovala a smerovala k poznávaniu historických miest slovenského národa na hrad Červený kameň, kde bola pre študentov pripravená prehliadka zameraná na dobovo zariadené hradné interiéry (ukážky bývania šľachty, historického vojenstva), prednáška o histórii hradu, jeho panovníkoch. Poslednou zástavkou bolo historické centrum mesta Trnava – spoznávanie pamätihodností.

Návšteva múzea i hradu zanechala u všetkých veľký zážitok.