SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

IX. ročník súťaže Ekonomický tím

Dňa 28.3.2018 sa v audioučebni našej školy konal 9.ročník inovovanej súťaže "Ekonomický tím". Zúčastnilo sa jej 5 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, úlohy na odhad, reťazovka, znalosť krajín EÚ, prehľad o bankovkách, logách firiem, politikov , atď.).

Súťaž organizovali Ing. E. Turzová a Ing. J .Kubáleková. Porotu tvorili žiačky triedy III.J odbor TAP.

Prehľad výsledkov:

1. miesto - V.A - odbor BOA (Kucejová, Bobok, Hromada) - získali 106 bodov
2. miesto - IV.A - odbor BOA (Pappová, Bolchová, Plšeková) - získali 94 bodov
3. miesto – III .A - odbor BOA (Bieliková, Beňová, Drexler)
                 II. A- odbor BOA (Knap, Matušková, Čepcová) - obe družstvá získali 93 bodov

Poďakovanie za pekné výkony patrí nielen víťazným tímom, ale aj ostatným zúčastneným tímom.

Ing. E.Turzová