SOŠ Handlová

ZENIT v programovaní

Dňa 18. októbra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom termíne, čase a s rovnakými úlohami na celom Slovensku.

Na našej škole sa súťaže zúčastnili iba študenti 3. a 4. ročníka, teda iba v jednej kategórii A.

Súťažiaci riešili zadané úlohy v nimi zvolenom programovacom jazyku v časovom limite štyri hodiny. Riešenie úloh prebehalo on-line formou cez webový portál, kde si súťažiaci každé riešenie úlohy mohli dať hneď skontrolovať na testovači. Jednotlivé úlohy (celkom 10 úloh s rôznou náročnosťou a aj rôznym bodovým ohodnotením) boli písané zábavnou formou, no ich riešenie súťažiacich dosť potrápilo.

Výsledky boli zverejnené na tom istom webovom portáli zenit.ksp.sk a sú takéto

KATEGÓRIA A:

  1. Pavol MOLCSAN - 4.F
  2. Marek FODOR - 3.E
  3. Róbert BELANEC - 4.F