SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Celodenná stáž na právnickej fakulte Trnavskej univerzity

Celodenná stáž na právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa uskutočnila dňa 9. novembra 2017. Stáže sa zúčastnili žiaci III.A triedy a I.S triedy. Žiaci mali možnosť si vyskúšať reálny priebeh celodenných prednášok na právnickej fakulte. Témy boli zamerané na medzinárodné právo, trestné právo , občianske právo, ľudské práva a teóriu práva.

Najväčší záujem žiaci prejavili o prednášku s JUDr. Dobrovodským ,Csc. z občianskeho práva, na ktorej sa oboznámili so zmluvnými vzťahmi a vymáhaním pohľadávok. Prednášajúci na konkrétnych každodenných prípadoch vysvetľoval zmluvné vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom a právne následky z porušenia zmluvných vzťahov. Veľmi pútavá prednáška bola pripravená aj z oblasti medzinárodného práva , konkrétne na tému terorizmus.

Za možnosť zúčastniť sa na celodennej stáži ďakujeme pedagogickým pracovníkom Právnickej fakulty TU a študentke Ivanke Trokšiarovej.

Pedagogický dozor zabezpečovali Ing. J. Kubáleková a Ing. S. Maruniaková.