SOŠ Handlová

ZENIT v elektronike

Dňa 20.10.2016 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich v dvoch kategóriách, v kategórii A - 8 súťažiacich, v kategórii B - 4 žiaci.

Kategória A – študenti 3. a 4. ročníka

Výsledky:

1.miesto Marián BALÁŽIK IV.B
2.miesto Martin BIELIK III.F
3.miesto Roman ČIŽNÁR III.E

Kategória B – študenti 1. a 2. ročníka

Výsledky:

1.miesto Peter MOLNÁR I.C
2.miesto Milan RUSNÁK II.C
3.miesto Kristián KOLENIČ I.C

Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

Praktická časť pokračovala osadením plošného spoja súčiastkami a oživením zapojenia. Úlohou bolo vytvoriť blikajúcu snehovú vločku, ktorú si súťažiaci po overení činnosti a ohodnotení mohli za odmenu odniesť domov.

Na základe dosiahnutých výsledkov v školskom kole postúpili Marián BALÁŽIK a Peter MOLNÁR do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2016.

Želáme im veľa úspechov.