SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Výsledky národného kola Networking Academy Games 2016

Víťazmi sú študenti odboru mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.

11. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) sa uskutočnil 9. júna na TU v Košiciach. Súťaž umožnila študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.

V prvej kategórii HS3 bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete.

V druhej kategórii UNI obdobný problém riešili jednotlivci zo stredných a vysokých škôl. Zadania v anglickom jazyku boli tvorené na TU v Košiciach a ŽU v Žiline. Študentskú súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Študenti našej školy dosiahli v obidvoch kategóriách úspešné umiestnenie:

Kategória HS3 - Martin Tonhauser, Radovan Kozák, Andrej Koberčík - 1. miesto

Kategória UNI - Radovan Kozák - 2. miesto

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude 28. júna v Bratislave.

 

http://netacad.sk/podujatia/nag2016/vysledky

https://kpi.fei.tuke.sk/sk/sutaz-nag-2016

 

Handlová 14.6.2016

Ing. Ján Krausko