SOŠ Handlová

Sponzori školy

Ďakujeme všetkým sponzorom za ich finančné a materiálne prostriedky, ktorými prispeli k rozvoju vzdelávacieho procesu na našej škole a na podporu aktivít a projektov.

 

 

 

Poďakovanie

Poďakovanie za nefinančný dar

 

Poďakovanie za finančný dar

 

Inovácia odbornej učebne inteligentných elektroinštalácií