SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Učebné odbory

Naša škola pripravuje svojich študentov v nasledujúcich 3-ročných učebných odboroch:

 

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

 • technologické postupy opráv a konštrukcie strojov
 • strojné a ručné obrábanie materiálov
 • oprava strojov a zariadení
 • údržba strojov a zariadení
 • ukončenie záverečnou skúškou
 • výučný list
 • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre získanie maturity

 

6475 H 00 technicko-administratívny pracovník

 • písomnosti a ich spracovanie na počítači
 • 10-prstová hmatová metóda
 • Word, Excel, Internet
 • podvojné účtovníctvo v programe OMEGA
 • odborný výcvik – prax vo firmách
 • základy ekonomiky, práva, manažmentu, marketingu
 • ukončenie záverečnou skúškou
 • výučný list
 • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou

 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 

 • spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie
 • funkcia a stavba elektrických strojov a prístrojov
 • využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike
 • základy automatického riadenia
 • merania v silnoprúdovej elektrotechnike
 • ukončenie záverečnou skúškou
 • výučný list
 • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre získanie maturity