SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Maturitné okruhy

Anglický jazyk - úroveň B1

Anglický jazyk - úroveň B2

Anglický jazyk - úroveň C1

Ekonomické predmety - odbor obchodná akadémia

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - denná forma

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - externá forma

Matematika

Nemecký jazyk - úroveň B1

Nemecký jazyk - úroveň B2

Odborné predmety- odbor elektrotechnika

Odborné predmety - odbor grafik digitálnych médií

Odborné predmety - odbor mechanik elektrotechnik

Odborné predmety - odbor mechanik počítačových sietí

Odborné predmety - odbor technické lýceum

Odborné predmety - odbor TIS

Odborné predmety - odbor sociálno-právna činnosť

Slovenský jazyk a literatúra