SOŠ Handlová

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je v plnom znení verejne prístupný na sekretariáte Strednej odbornej školy Handlová.

Učebné plány 2018/2019