SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Predmetové komisie

 

PK slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov

predseda

Ing. Darina Krónerová

členovia

Mgr. Mária Beňušová
Mgr. Eva Buláková
Ing. Jana Bojová
Mgr. Peter Fabián
Ing. Renáta Chylová
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Eva Labanczová
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Mgr. Filip Pastucha
Mgr. Mária Slepánková
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Soňa Švajlenová
Ing. Ľubica Varsová
PaedDr. Anna Verníčková

 

PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

predseda

RNDr. Ľudovít Lenhart

členovia

Ing. Adriana Alsharabiová
Ing. Dušan Botka
Mgr. Iveta Dobrotková
Mgr. Petra Fečová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Mgr. Blažej Ľahký
Mgr. Roderik Rybanský
Ing. Róbert Zváč

 

PK cudzích jazykov

predseda

Ing. Silvia Maruniaková

členovia

Mgr. Peter Fabián
Mgr. Petra Fečová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Alena Kubová
Mgr. Eva Labanczová
Ing. Mária Laurová
Mgr. Zuzana Majdánová
PhDr. Katarína Matiašková
Ing. Jela Neuschlová
PaedDr. Andrea Polerecká
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel
Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných ekonomických predmetov

predseda

Ing. Adriana Alsharabiová

členovia

Ing. Mária Beňušová
Ing. Jana Bojová
Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Darina Krónerová
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Jana Tonhauserová
Ing. Eva Turzová
Ing. Ľubica Varsová
Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov

predseda

Ing. Gilda Görcsösová

členovia

Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Mária Čibová
Ing. Mária Dierová
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Mariana Chalmovská
Ing. Darina Krónerová
Ing. Mária Laurová
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Jozef Neuschl
Ing. Jela Neuschlová
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Vladimír Škrípala

 

PK informačno-technických predmetov

predseda

Mgr. Viera Pallerová

členovia

Ing. Jana Bojová
Mgr. Iveta Čapliarová
Jng. Janka Dežerická
Ing. Stanislav Dolník
Mgr. Peter Fabián
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Ján Krausko
Ing. Alena Kubová
Bc. Maroš Matejov
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Vladimír Škrípala
Mgr. Jana Tonhauserová