SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Predmetové komisie

 

PK slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov

predseda

Ing. Darina Krónerová

členovia

Mgr. Mária Beňušová
Mgr. Eva Buláková
Ing. Jana Bojová
Mgr. Peter Fabián
Ing. Renáta Chylová
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Eva Labanczová
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Mgr. Filip Pastucha
Mgr. Mária Slepánková
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Soňa Švajlenová
Ing. Ľubica Varsová
PaedDr. Anna Verníčková

 

PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

predseda

RNDr. Ľudovít Lenhart

členovia

Ing. Adriana Alsharabiová
Ing. Dušan Botka
Mgr. Iveta Dobrotková
Mgr. Petra Fečová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Mgr. Blažej Ľahký
Mgr. Roderik Rybanský
Ing. Róbert Zváč

 

PK cudzích jazykov

predseda

Ing. Silvia Maruniaková

členovia

Mgr. Peter Fabián
Mgr. Petra Fečová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Alena Kubová
Mgr. Eva Labanczová
Ing. Mária Laurová
Mgr. Zuzana Majdánová
PhDr. Katarína Matiašková
Ing. Jela Neuschlová
PaedDr. Andrea Polerecká
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel
Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných ekonomických predmetov

predseda

Ing. Adriana Alsharabiová

členovia

Ing. Mária Beňušová
Ing. Jana Bojová
Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Darina Krónerová
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Jana Tonhauserová
Ing. Eva Turzová
Ing. Ľubica Varsová
Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov

predseda

Ing. Gilda Görcsösová

členovia

Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Mária Čibová
Ing. Mária Dierová
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Mariana Chalmovská
Ing. Darina Krónerová
Ing. Mária Laurová
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Jozef Neuschl
Ing. Jela Neuschlová
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Vladimír Škrípala

 

PK informačno-technických predmetov

predseda

Mgr. Viera Pallerová

členovia

Ing. Jana Bojová
Mgr. Iveta Čapliarová
Jng. Janka Dežerická
Ing. Stanislav Dolník
Mgr. Peter Fabián
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Ján Krausko
Ing. Alena Kubová
Bc. Maroš Matejov
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Vladimír Škrípala
Mgr. Jana Tonhauserová