SOŠ Handlová

Predmetové komisie

 

PK slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov

predseda

Ing. Darina Krónerová

členovia

Mgr. Mária Beňušová
Mgr. Eva Buláková
Ing. Jana Bojová
Mgr. Peter Fabián
PaedDr. Štefan Hodža, PhD.
Ing. Renáta Chylová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Eva Labanczová
Ing. Silvia Maruniaková
Mgr. Mária Slepánková
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Soňa Švajlenová
PaedDr. Anna Verníčková

 

PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

predseda

RNDr. Ľudovít Lenhart

členovia

Ing. Adriana Alsharabiová
Mgr. Jozef Barborka
Ing. Dušan Botka
Mgr. Iveta Dobrotková
Mgr. Petra Fečová
Mgr. Ružena Fullajtárová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Mgr. Blažej Ľahký
Mgr. Roderik Rybanský
RNDr. Jozef Varsa

 

PK cudzích jazykov

predseda

Ing. Silvia Maruniaková

členovia

Ing.Viera Dobiášová
Mgr. Peter Fabián
Mgr. Petra Fečová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Alena Kubová
Mgr. Eva Labanczová
Ing. Mária Laurová
Ing. Jela Neuschlová
PaedDr. Andrea Polerecká
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Miroslav Števák
Mgr. Maroš Štorcel
Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných ekonomických predmetov

predseda

Ing. Adriana Alsharabiová

členovia

Ing. Mária Beňušová
Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Darina Krónerová
Ing. Jana Kubáleková
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Miroslav Števák
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Jana Tonhauserová
Ing. Eva Turzová
Ing. Ľubica Varsová
Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov

predseda

Ing. Gilda Görcsösová

členovia

Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Ing. Dušan Botka
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Mária Čibová
Ing. Mária Dierová
Mgr. Iveta Dobrotková
Ing. Mariana Chalmovská
Ing. Darina Krónerová
Ing. Mária Laurová
RNDr. Ľudovít Lenhart
Ing. Dušan Medveď
Ing. Alena Michalovičová
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Vladimír Škrípala

 

PK informačno-technických predmetov

predseda

Mgr. Viera Pallerová

členovia

Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Mgr. Iveta Čapliarová
Jng. Janka Dežerická
Ing. Mária Dierová
Ing. Stanislav Dolník
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Ján Krausko
Ing. Alena Kubová
Bc. Maroš Matejov
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Dušan Medveď
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Jozef Neuschl
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Vladimír Škrípala
RNDr. Jozef Varsa
Ing. Ľubica Varsová